Modul A

Konflikter og samarbejde

Formål med modul A

Modulet handler om konflikter og forskellige måder, man kan håndtere konflikter på.

En konflikt kan forstås som en uoverensstemmelse, der giver spændinger i og mellem mennesker.

Konflikter er en naturlig del af livet og er ikke nødvendigvis dårlige. Hvis konflikter håndteres hensigtsmæssigt, kan de føre til nytænkning og ny læring.

I dette modul arbejder klassen konkret med at styrke samarbejdet og elevernes færdigheder i konflikthåndtering.

Læringsmål

 • Eleverne har viden om, hvad konflikter er.

 • Eleverne har viden om forskellige reaktionsmåder i konfliktsituationer.

 • Eleverne kan give eksempler på forskellige måder, man kan håndtere en konflikt på.

Herover kan du downloade de materialer til modul A, som skal printes enten til ophængning i klassen eller uddeling blandt eleverne.

Videomateriale til modul A

Til STÆRKE SAMMEN - modul A hører derudover videoen 'Legefilm: At håndtere konflikter'.

Video: 'Legefilm: At håndtere konflikter' (5:34 min.)

">
Derudover skal I bruge:
  • Smartboard/flipover/tavle.
  • Kuglepenne med snore bundet fast (antal snore = antal gruppedeltagere).
  • Papkrus (et til hver gruppe).
  • En bold eller andre sjove/fjollede kasteredskaber, fx en slasket plastikhøne eller et tøjdyr, der kan bruges til at løfte stemningen.

Børnekonventionen

Modulet berører særligt følgende rettigheder fra børnekonventionen:

 • Børn har ret til at gå i skole og få en uddannelse. Uddannelsen skal støtte børn i at udvikle sig til ansvarlige og deltagende mennesker og fremme, at børn kender til og respekterer børns rettigheder (artikel 28 + 29).

 • Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og meninger og at få dem respekteret – så længe de ikke forskelsbehandler (diskriminerer) eller undertrykker andre. Børn har ret til at søge, modtage og videregive information (artikel 12, 13 + 17).

 • Børn har ret til at blive beskyttet mod forskelsbehandling (diskrimination) (artikel 2).

 • Børn har ret til at have deres egen kultur, deres eget sprog og selv vælge deres religion (artikel 14 + 30).

Mere materiale til STÆRKE SAMMEN