Modul 7

Min krop er min

Formål med modul 7

Mere end hvert 10. barn i Danmark bliver udsat for seksuelle overgreb i løbet af barndommen. Modul 6 handler om retten til at bestemme over sin egen krop, om grænser og om seksuelle overgreb.

Det overordnede formål med modulet er at udvikle elevernes viden om og færdigheder i disse temaer, så elevernes kompetencer til at håndtere problematikker relateret til grænser og seksuelle overgreb styrkes.

At arbejde pædagogisk og didaktisk med grænser og seksuelle overgreb er et vigtigt forebyggende arbejde, der kan styrke alle elevers evner og kompetencer til at kende og mærke egne grænser, at aflæse signaler, sige til og fra samt respektere sig selv og hinanden.

Læringsmål

 • Eleverne kan samtale om, hvad der er god berøring, og hvad der er ubehagelig berøring.

 • Eleverne kan udtrykke viden om, hvad retten til at bestemme over egen krop betyder for børn.

 • Eleverne kan give eksempler på, hvad seksuelle overgreb er.

 • Eleverne kan give eksempler på, hvad børn og unge, der bliver udsat for seksuelle overgreb, kan gøre for at få hjælp.

Herover kan du downloade de materialer til modul 7, som skal printes enten til ophængning i klassen eller uddeling blandt eleverne.

Videomateriale til modul 7

Til STÆRKE SAMMEN - modul 7 skal klassen derudover se videoen 'Seksuelle overgreb - hvad er det?'.

Video: Seksuelle overgreb - hvad er det? (4:02 min.)

">
Derudover skal I bruge:
  • Smartboard.
  • Et musikinstrument eller musik fra en afspiller.
  • Tre A4-ark, hvor der står henholdsvis ’RART’, ’IKKE RART’ og ’VED IKKE’.
  • 3-5 balloner afhængigt af antal elever i klassen.

Vær forberedt

Mere end hvert 10. barn i Danmark bliver udsat for seksuelle overgreb i løbet af barndommen. Der er derfor en vis sandsynlighed for, at en eller flere elever i klassen har personlige erfaringer med emnet. Det kan vække stærke følelser blandt nogle elever at tale om seksuelle overgreb – hvad enten eleverne har personlige erfaringer med emnet eller kender nogle andre, der har.

Red Barnet anbefaler, at I, inden I arbejder med modulet, drøfter og forbereder jer på, hvordan I vil håndtere sådanne situationer.

Børnekonventionen

Modulet berører særligt følgende rettigheder fra børnekonventionen:

 • Børn skal beskyttes mod seksuelle overgreb (artikel 34).

 • Voksne (forældre og myndigheder) skal beskytte børn mod alle former for udnyttelse, vold og seksuelle overgreb og hjælpe børn, der har været udsat for dette (artikel 19 + 36).

 • Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, 26 + 27).

 • De beslutninger, der træffes i forhold til et barn, skal tage hensyn til, hvad der er bedst for barnet. Staten skal have nogle regler, der beskytter børn og sikrer, at børn trives (artikel 3).

Gå til næste modul (modul 8)