Modul 6

At gøre noget

Formål med modul 6

Modulet handler om retten til at være tryg og til at blive beskyttet. Det bygger direkte videre på det foregående modul, hvor eleverne bl.a. har arbejdet med forskellen på fysisk og psykisk vold.

Modul 6 har særlig fokus på elevernes handlekompetencer i situationer, hvor der indgår fysisk og/eller psykisk vold. Formålet med modulet er at klæde eleverne på til hurtigt at reagere og søge hjælp, hvis de selv, eller nogen de kender, udsættes for vold.

Det kræver, at eleverne er bevidste om deres grundlæggende rettigheder og ved, hvilke mekanismer de skal være opmærksomme på i forhold til fysisk og/eller psykisk vold. Modulets tema understreger også vigtigheden af, at alle i en klasse passer godt på hinanden og er opmærksomme på, hvordan hinanden har det

Læringsmål

 • Eleverne har viden om, hvad fysisk og psykisk vold er.

 • Eleverne kender deres rettigheder i forhold til overværelse af vold (i hjemmet).

 • Eleverne kan reflektere over og give eksempler på, hvor børn og unge, der er udsat for
  fysisk eller psykisk vold, kan få hjælp.

Herover kan du downloade de materialer til modul 6, som skal printes enten til ophængning i klassen eller uddeling blandt eleverne.

Videomateriale til modul 6

Til STÆRKE SAMMEN - modul 6 skal klassen derudover se videoen 'Hvem kan hjælpe?'.

Video: Hvem kan hjælpe? (4:51 min.)

">
Derudover skal I bruge:
  • Smartboard

Børnekonventionen

Modulet berøer særligt følgende rettihgeder fra børnekonventionen:

 • Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, 26 + 27).

 • Voksne (forældre og myndigheder) skal beskytte børn mod alle former for udnyttelse, vold og seksuelle
  overgreb og hjælpe børn, der har været udsat for dette (artikel 19 + 36).

 • Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og meninger og at få dem respekteret, ligesom staten skal hjælpe børn, der har været udsat for forsømmelse, udnyttelse, misbrug eller tortur (artikel 13 + 39).

Gå til næste modul (modul 7)