Modul 5

At være tryg

Formål for modul 5

Modulet handler om retten til at være tryg og til at blive beskyttet.

Eleverne får gennem temaøvelserne mulighed for at reflektere over forskellige former for fysisk og psykisk vold og ikke mindst mulige handlestrategier, hvis man selv eller nogen, man kender, udsættes for vold.

Ved at sætte fokus på temaet i klassen vil eleverne hurtigere kunne identificere, hvis de selv eller nogen, de kender, udsættes for vold. Dermed øges muligheden for, at eleverne bruger deres viden forebyggende ved hurtigere at søge relevant hjælp. Når elever bliver mere bevidste om deres grundlæggende rettigheder (herunder retten til, at voksne beskytter dem imod vold), hvad vold er, og hvor de kan søge hjælp, så styrkes deres handlekompetence.

Modulets tema danner ligeledes udgangspunkt for at tale om vigtigheden af, at alle i fællesskabet passer på hinanden – både fagpersoner og elever.

Modul 5 er udviklet i samarbejde med Sex & Samfund.

Læringsmål

 • Eleverne har viden om, hvad vold er.

 • Eleverne kan give eksempler på forskellige former for fysisk og psykisk vold.

 • Eleverne har viden om, at det er voksnes ansvar at beskytte børn mod vold og hjælpe de børn, der er udsat for vold.

Herover kan du downloade de materialer til modul 5, som skal printes enten til ophængning i klassen eller uddeling blandt eleverne.

Videomateriale til modul 5

Til STÆRKE SAMMEN - modul 5 skal du derudover bruge to videoklip 'Legefilm Kopleg' og 'Vold - hvordan håndterer vi det?'.

Video: Legefilm 'Kopleg' (3:46 min.)

">

Video: Vold - hvordan håndterer vi det? (8:13 min.)

">
Derudover skal I bruge:
  • Smartboard/flipover/tavle
  • Papkrus til alle
  • Undervisningsfilmen ’Vold – hvordan håndterer vi det?’
  • To A4-ark, hvor der står henholdsvis ’FYSISK VOLD’ og ’PSYKISK VOLD’ Evt. farvet tape til at lave en linje
  • Plakat ’Her kan børn få hjælp...’ til at hænge op i klassen
  • Blød skumbold

Vær forberedt

Der er en vis sandsynlighed for, at en eller flere elever i klassen har personlige erfaringer med emnet. Det kan vække stærke følelser blandt nogle elever at tale om fysisk og psykisk vold – hvad enten eleverne har personlige erfaringer med emnet eller kender nogle andre, der har. 

Red Barnet anbefaler, at I, inden I arbejder med modulet, drøfter og forbereder jer på, hvordan I vil håndtere sådanne situationer.

Børnekonventionen

Modulet berører særligt følgende rettigheder fra børnekonventionen:

 • Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, 26 + 27).

 • Børn har ret til at blive beskyttet mod forskelsbehandling (diskrimination) (artikel 2).

 • Voksne (forældre og myndigheder) skal beskytte børn mod alle former for udnyttelse, vold og seksuelle overgreb og hjælpe børn, der har været udsat for dette (artikel 19 + 36).

 • De beslutninger, der træffes i forhold til et barn, skal tage hensyn til, hvad der er bedst for barnet. Staten skal have nogle regler, der beskytter børn og sikrer, at børn trives (artikel 3).

Gå til næste modul (modul 6)