Modul 4

Grænser og netværk

Formål for modul 4

Modul 4 bygger videre på det foregående modul om følelser og skærper elevernes bevidsthed om fysiske og psykiske grænser. Når elever er bevidste om og kender deres egne grænser, kan de også bedre aflæse og respektere andres.

Den første temaøvelse i dette modul illustrerer, hvordan vi ved at lytte til vores krop (og følelser) kan blive bedre til at mærke vores grænser – og dermed også sætte grænser for andre og sikre, at andre ikke overskrider vores grænser.

Eleverne bliver introduceret for begrebet ’dit personlige rum’ for at understøtte deres bevidsthed om grænser hos dem selv og andre på en legende måde. Øvelsen lægger op til en dialog om, hvad elever kan gøre, hvis de oplever, at deres grænser ikke bliver respekteret.

Læringsmål

 • Eleverne har viden om grænser (det personlige rum).

 • Eleverne har kendskab til handlemuligheder, hvis deres grænser overskrides.

 • Eleverne kan fortælle, hvilke vigtige og betydningsfulde mennesker de har i deres netværk.

Modulet indeholder også en temaøvelse, der giver eleverne mulighed for at afdække personer i deres nære netværk og dermed få et bedre overblik over, hvem de kan søge støtte, hjælp og trøst hos i deres hverdag. Denne øvelse knyttes an til børns ret til at have det godt og voksnes ansvar for at hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge.

Herover kan du downloade de materialer til modul 4, som skal printes enten til ophængning i klassen eller uddeling blandt eleverne.

Derudover skal I bruge videoklippet 'Legefilm: Regnvejr' (2:31 min.).

">
Derudover skal I bruge:
  • Smartboard/flipover/tavle
  • 5-8 ark forskelligfarvet karton (gult, grønt, forskellige farver til blomsterblade)
  • Sakse
  • Tusser
  • Lim
  • Pap udklippet i forskellige former (rund, stilk, blomsterblade)
  • En netværksblomst, der allerede er lavet, til demonstration

Børnekonventionen

Modulet berører særligt følgende rettigheder fra børnekonventionen:

 • Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, 26 + 27).

 • Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og meninger og at få dem respekteret – så længe de ikke forskelsbehandler (diskriminerer) eller undertrykker andre. Børn har ret til at søge, modtage og videregive information (artikel 12, 13 + 17).

 • Børn har ret til privatliv (artikel 16).

Gå til næste modul (modul 5)