Modul 3

Følelser

Formål med modul 3

Børn, der kan sætte ord på deres følelser, er generelt også bedre til at håndtere og handle hensigtsmæssigt ud fra dem. Børn lærer at sætte ord på deres følelser gennem gode relationelle samspil, hvor de voksne (og jævnaldrende) er lydhøre og indfølende. Det er en dynamisk proces over tid, som fortsætter hele livet igennem.

Når eleverne får skærpet deres bevidsthed om, at deres kropsfornemmelser og følelser ofte fungerer som vigtige budbringere, er det med til at styrke eleverne i at lytte til sig selv og deres følelser samt passe på sig selv, eksempelvis ved at søge hjælp hos andre.

Læringsmål

 • Eleverne har tilegnet sig viden om følelser på et mere overordnet niveau.

 • Eleverne kan udtrykke mange forskellige følelser (kropsligt og sprogligt).

 • Eleverne kender deres ret til at give udtryk for deres følelser og synspunkter.

Eleverne kan også blive bedre til at genkende følelser hos andre, så de for eksempel bliver i stand til at stoppe i tide, inden de overskrider andres grænser – eller aflæse, om en kammerat har brug for hjælp.

Modulet lægger op til – gennem dialog, konkrete eksempler og øvelser – at styrke elevernes viden om følelser på et mere overordnet niveau, herunder:

 • at opmuntre eleverne til at tale om og sætte ord på mange forskellige følelser.
 • at undersøge, hvordan følelser kan udtrykkes med kroppen.
 • at illustrere for eleverne, at følelser ændrer sig over tid, og at de ofte har et vigtigt budskab til os.
 • at reflektere over, hvorfor det kan være godt at tale med andre, som man er tryg ved, om sine følelser.

Herover kan du downloade de materialer til modul 3, som skal printes enten til ophængning i klassen eller uddeling blandt eleverne.

Derudover skal I bruge:
  • Smartboard/flipover/tavle
  • Stor ballon
  • Papir (gerne i forskellige farver)
  • Farver/tusser
  • Tape til at hænge tegninger op med
  • Blød bold

Børnekonventionen

Modulet berører særligt følgende rettigheder fra børnekonventionen:

 • Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, 26 + 27).

 • Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og meninger og at få dem respekteret – så længe de ikke forskelsbehandler (diskriminerer) eller undertrykker andre (artikel 12 + 13).

 • De beslutninger, der træffes i forhold til et barn, skal tage hensyn til, hvad der er bedst for barnet. Staten skal have nogle regler, der beskytter børn og sikrer, at børn trives (artikel 3).
  Børn har ret til privatliv (artikel 16).

Gå til næste modul (modul 4)