Modul 2

Børns rettigheder

Formål med modul 2

Børnekonventionen fyldte 25 år i 2014. Desværre kender kun 23 % af børn i 12-16-års alderen til børns rettigheder – og endnu færre kender FN’s Børnekonvention.

Formålet med modul 2 er at øge elevernes kendskab til FN’s Børnekonvention og derigennem gøre børns rettigheder nærværende i elevernes eget liv.

Når elever kender deres rettigheder, har de lettere ved at insistere på, at disse bliver overholdt, og de har bedre forudsætninger for at sætte egne grænser, respektere andres grænser og søge hjælp. Derfor er udvikling af viden om børns rettigheder et vigtigt element i det forebyggende og trivselsfremmende arbejde i skolen.

Læringsmål

  • Eleverne har viden om FN’s børnekonvention.

  • Eleverne kan udtrykke de fire grupper af rettigheder (principper) i børnekonventionen.

  • Eleverne kan vurdere børns rettigheder i relation til deres eget liv.

Herover kan du downloade de materialer, som klassen skal bruge til modul 2. Materialerne skal enten bruges til ophængning i klassen eller uddeling blandt eleverne.

Børnekonventionen

Modulet berører særligt følgende rettigheder fra børnekonventionen:

  • Rettighederne gælder alle børn (0-18 år). Det er lige meget, hvordan man ser ud, hvad man tror på, osv. – alle skal behandles ligeværdigt (ar tikel 1 + 2).

  • Voksne (staten) skal sørge for, at alle børn og voksne får kendskab til Børnekonventionen, og at den bliver respekteret og overholdt (artikel 4 + 42).

  • Børn har ret til at gå i skole og få en uddannelse. Uddannelsen skal støtte børn i at udvikle sig til ansvarlige og deltagende mennesker og fremme, at børn kender til og respekterer børns rettigheder (artikel 28 + 29).

Gå til næste modul (modul 3)