Børnerettighedsagenter

Introduktion

Tager jeres skole børns rettigheder alvorligt? Og vil I arbejde med at involvere eleverne direkte i at omsætte deres egne rettigheder i praksis?

Når man arbejder med børns rettigheder, er det afgørende at sikre børns aktive inddragelse og ejerskab. Det er vigtigt at børnenes viden, evner og perspektiver bliver hørt. Derfor kan det være en god idé, at det ikke altid er de voksne, der fortæller børn om deres rettigheder, men at også børn kan formidle viden om rettigheder til andre børn. 

Børnerettighedsagenterne er tænkt som et korps af elever, der får en særlig viden om børns rettigheder, og som kan fungere som rettighedsambassadører på deres skoler – de kan for eksempel formidle viden om børns rettigheder til andre elever på skolen. Her på siden finder du idéer til, hvordan I kan oprette et korps af ’børnerettighedsagenter’ på jeres skole.

I kan tilpasse jeres børnerettighedskorps, så det passer til jeres skole, og I kan på denne side få idéer til, hvad sådan et korps kan lave.

Hvorfor oprette et børnerettighedsagentkorps?

 1. Når børn kender deres rettigheder, har de lettere ved at insistere på, at disse rettigheder bliver overholdt, og de har bedre forudsætninger for at sætte egne grænser, respektere andres grænser og søge hjælp. Derfor er børns viden om egne rettigheder et vigtigt element i det forebyggende og trivselsfremmende arbejde i skolen. Elevers kendskab til deres rettigheder og det medfølgende ansvar er også en del af børns almene dannelse og en forudsætning for at udvikle demokratisk medborgerskab.

 2. Udviklingen af et korps af børnerettighedsagenter på jeres skole kan bidrage til, at børns perspektiver inddrages, og at eleverne sammen kan have dialog om, hvad det betyder at have rettigheder, når man er barn.

Fælles mål

Med et børnerettighedskorps på skolen har I mulighed for at udvikle elevernes kompetencer inden for en række Forenklede Fælles Mål for henholdsvis 3.-4. og 5.-6.klassse.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

For Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab kan følgende mål eksempelvis opfyldes:

 • Eleven kan diskutere handlemuligheder, hvis et barns ret til beskyttelse krænkes
 • Eleven har viden om børns ret til beskyttelse mod fysisk, psykisk og digitale overgreb
 • Eleven kan respektere egne og andres personlige grænser
 • Eleven har viden om mobning og trivsel.

Dansk

Derudover kan I med et børnerettighedsagentkorps leve op til flere Forenklede Fælles Mål for faget Dansk, særligt i forhold til formidling og kommunikation, eksempelvis:

 • Eleven kan fremlægge sit produkt for andre
 • Eleven har viden om modtagerforhold
 • Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons.

Alt afhængig af, hvordan I organiserer og anvender korpset af børnerettighedsagenter, vil der være yderligere mål, I kan opnå med børnerettighedsagentkorpset.

Kom godt i gang

Inden egentlig uddannelse af skolens børnerettighedskorps kan starte, er der en række overvejelser, der kan være gode at gøre jer, inden I går i gang:

 • Overvej, hvordan et børnerettighedkorps kan fungere på jeres skole. Skal korpset bestå af en hel klasse, elevrådet, eller kan elever fra forskellige klasser melde sig som agenter efter en kort introduktion til idéen i klasserne? Tag stilling til, om børnene er modne/parate nok til at være børnerettighedsagenter. Red Barnet anbefaler, at korpset består af elever fra 4. klasse og op. Hvad passer til jeres skole, og hvor meget tid og ressourcer har I som personale til at igangsætte korpset?

 • Overvej, hvem på skolen, der har ansvar for børnerettighedsagenterne og kan fungere som deres kontaktperson.

 • Overvej, hvad I vil bruge jeres børnerettighedskorps til og hvornår korpset skal fungere. Er det ældre elever som formidler til yngre elever? Kan agenterne formidle deres viden uden for skolen? Skal de stå for en enkeltstående event som for eksempel fejring af børnerettighedsdagen eller noget helt andet? Eller skal de lave mange forskellige aktiviteter, der har med børns rettigheder at gøre? Hvad giver mening for jer? Når agenterne er ’uddannede’ (se hvordan under Uddannelse af børnerettighedsagenter), så spørg dem, hvilke idéer de selv har.

 • Aftal med jeres leder, at I kan introducere idéen om at etablere et børnerettighedskorps på jeres skole på et lærermøde, så alle lærere ved, at I nu har sådan et korps på skolen. Det er vigtigt, at de andre lærere og ledelsen også bakker op om korpset.

 • Introducer idéen om et børnerettighedskorps for eleverne, så de har en forudsætning for at beslutte, om de har lyst til at blive børnerettighedsagenter. Fortæl dem, hvorfor det er vigtigt med et korps af børnerettighedsagenter.

 • Informér også forældrene om, at I starter et børnerettighedskorps op på skolen. Opfordr forældre til at tale med deres børn om, om de kunne tænke sig at blive børnerettighedsagenter. Læg eventuelt en meddelelse på ForældreIntra.

 • Afhold en workshop for de nye børnerettighedsagenter (se under Idékatalog til børnerettighedsagenterne)

 • Overvej, hvordan og hvornår I vil følge op med børnerettighedsagenterne. Vil I mødes i et frikvarter en gang om måneden eller på elevrådsmøder eller et andet tidspunkt? Giver I hinanden feedback på oplæg, udveksler nye idéer, evaluerer jeres afholdte event eller noget helt andet? Hvad giver mening for jer?
/media/3010/boernerettighedsagenter-1440x570.png
Workshoppen

Workshop: Uddannelse af børnerettighedsagenter

Uddannelsen af børnerettighedsagenterne består af en workshop, hvor eleverne gennemgår de fire delopgaver, som er beskrevet i 'Opgaver til workshoppen', som du kan downloade herunder.

Inden de nye børnerettighedsagenter kan starte arbejdet med at formidle og diskutere børns rettigheder med andre elever, er det vigtigt, at de er klædt godt på til opgaven. Hensigten med workshoppen for de kommende børnerettighedsagenter er at give dem viden om børns rettigheder, men det er mindst lige så vigtigt, at agenterne kan formidle børns rettigheder. Derfor er der i workshoppen lagt vægt på, hvad børnerettighedsagenternes rolle er, og på hvordan de kan formidle deres viden. Det er derfor vigtigt, at der bliver sat tid af til, at eleverne øver sig i at fremlægge, diskutere og give hinanden positiv og brugbar feedback.

Hvis de kommende børnerettighedsagenter ikke allerede har viden om børns rettigheder, kan I indledningsvis arbejde med modulet Børns rettigheder fra undervisningsmaterialet STÆRKE SAMMEN, da det er vigtigt, at eleverne har tilstrækkelig viden om børns rettigheder, inden I går i gang.

Video: Gode tips til børnerettighedsagenter (2:47 min.)

Til øvelse 3 skal eleverne se videoklippet herunder. 

">
/media/3010/boernerettighedsagenter-1440x570.png
Idékatalog

Idékatalog til børnerettighedsagenterne

I materialerne herunder kan du finde inspiration til to typer af aktiviteter:

 1. Aktiviteter til børnerettighedsagenterne. Det er aktiviteter, som man som fagperson kan lave med børnerettighedsagenterne.

 2. Aktiviteter igangsat af børnerettighedsagenter. Det er aktiviteter, som børnerettighedsagenterne kan igangsætte og fremlægge for andre børn.

1) Aktiviteter til børnerettighedsagenterne

Hvis I på jeres skole skal fejre børnerettighedsdagen, kan du i materialerne herover finde inspiration til, hvordan børnerettighedsagenterne kan engageres i dagen.

Giv børnerettighedsagenterne mulighed for at skabe et overblik over deres lokalsamfunds ressourcer samt et overblik over, hvor det er rart at være for børn. Børnerettighedsagenterne kan også identificere eventuelle udfordringer samt, hvad de selv kan gøre for at gøre lokalsamfundet mere børnevenligt.

2) Aktiviteter igangsat af børnerettighedsagenter

Målet med øvelsen 'Dialog om børns rettigheder' er, at børnerettighedsagenterne med inspiration fra en række samtalebilleder kan igangsætte en dialog med andre børn om børns rettigheder.

Målet med 'Oplæg om børns rettigheder' er, at børnerettighedsagenterne kan formidle og dele deres viden om børns rettigheder til andre elever på skolen eller andre relevante steder som eksempelvis i fritidslivet eller på andre skoler.

Ud over materialerne herover skal I også bruge videoen 'Gode tips til børnerettighedsagenter'.

Video: Gode tips til børnerettighedsagenter (2:47 min.)

">

Målet med øvelsen 'Sikker chat - gode regler på nettet' er, at børnerettighedsagenterne kan finde inspiration til at arbejde med god, tryg og sikker adfærd på nettet.

Ud over materialerne herover skal eleverne se videoen 'Dine første venner på nettet'.

Video: Dine første venner på nettet (4:00 min.)

">

Aktivitet: Udvælg og tegn børns rettigheder

Målet med 'Udvælg og tegn børns rettigheder' er, at børnerettighedsagenterne kan få andre børn til at reflektere over børns rettigheder.