Introduktion - udskoling 

Velkommen til arbejdet med årets børnerettighedsmateriale 'BØRNS RETTIGHEDER – retten til god og gratis undervisning'. Herunder finder du korte didaktiske overvejelser om, hvordan I kan arbejde med materialet i udskolingen, og hvilke kompetencer materialet berører i forhold til Fælles Mål.  

Materialet består af en elevside her på sitet, med konkrete ideer til, hvordan I kan arbejde med børns rettigheder på forskellige måder.  
 

Formål 

Det overordnede formål med undervisningsmaterialet er fremme børns viden om og engagement i egne rettigheder. – I år har vi valgt at sætte særligt fokus på artikel 28, børns ret til god og gratis uddannelse, fordi corona-nedlukningen i foråret fik mange børn til at opdage, hvor meget de mister, hvis ikke de må komme i skole. Derudover er forløbet bygget op over artikel 12, børns ret til at udtrykke egne meninger, da det er selve fundamentet for at kunne holde på sin ret. 

Vi håber på, at undervisningsforløbet styrker elevernes tro på, at deres meninger er betydningsfulde, og at de tør stå frem og argumentere for deres rettigheder, så de oplever, at de også kan være med til at præge debatten og dermed er aktive medborgere. 

Fag 

Det er muligt at bruge modulerne på tværs af fag – f.eks. til et projektorienteret forløb op til Børnerettighedsdagen, men vi har i år forsøgt at styrke den fag-faglige del af forløbet, så det også bliver muligt at fordybe sig i rettighedsarbejdet som en naturlig del af fagene. Årets undervisningsmateriale er specifikt relevant for dansk, hvor der er tilrettelagt et lidt længere forløb med udgangspunkt i genren ”taler” og et modul om ”debatindlæg”. Fagene billedkunst og engelsk er også inddraget i materialet.  

Tidsforbrug 

Det er vores erfaring, at skolerne har forskellige traditioner for at arbejde børnerettighedsmaterialerne, og vi er derfor forsigtige med at sætte konkret tidsforbrug på de forskellige moduler. Vi anbefaler, at du kigger modulerne igennem og vælger de opgaver ud, som du vurderer giver mening i forhold til din klasse og den tid, I har til rådighed.  
 

Fælles mål 

Eleverne kan arbejde med 'BØRNS RETTIGHEDER – retten til god og gratis undervisning' under følgende kompetenceområder:   

Dansk: Der er mulighed for at arbejde inden for alle fire kompetenceområder – men primært inden for 'fremstilling', 'kommunikation' og fortolkning’.  Eleverne skal dels forholde sig til andres holdninger ved at se og analysere udvalgte videotaler, dels arbejde med selv at kommunikere vigtige og nærværende budskaber til andre gennem arbejdet med egne taler. 

Billedkunst:  ‘billedkommunikation’. Ved at lave en kreativ og udtryksfuld planche, hvor eleverne formidler de rettigheder, de synes, er særligt vigtige. Eleverne arbejder her med at udtrykke egne ideer og følelser i plane billeder.  

Engelsk: Mundtlig kommunikation’ og Kultur og samfundsforhold. Gennem Red Barnets cases fra tredje verdenslande skal børnene forholde sig til og tale om børns ret til skolegang både i Danmark og andre steder i verden. 

Modulerne 

Modul 1: Børn og unges rettigheder - Taler 

'Børn og unges rettigheder - taler' handler om retten til at sige sin mening og argumentere for den. Eleverne skal forholde sig til udvalgte rettigheder fra FN’s børnekonvention – herunder særligt retten til undervisning. – Dette sker gennem danskfagligt arbejde med genren ”taler. 

Vi anbefaler, at du sætter god tid af og inddrager forløbet i dansktimerne, så eleverne har tid nok til at arbejde med genren og ender med at kunne holde gode taler. – Vi har udarbejdet et fakta-ark om ”taler” og der ligger flere videoer på elevsiden, som I kan bruge i undervisningen. 

Det er en god ide at inddrage eleverne i, om de har gode ideer til, hvordan I kan formidle deres taler på en god og corona-sikker måde, så I når længere ud end bare klassen. Måske har de lyst til at dele på de sociale medier, eller måske er de friske på at holde dem på det lokale torv på Børnerettighedsdagen den 20/11? 

Modul 2: Børn har ret til... – Kreativ formidling 

'Børn har ret til…' lægger op til at eleverne forholder sig til børn og unges rettigheder og formidler udvalgte artikler fra børnekonventionen i en personligt udsmykket rettighedsplanche. Det er oplagt at arbejde med dette modul i billedkunst, og vi anbefaler, at I sætter minimum en dobbeltlektion af. 

Vær opmærksom på, at I til dette modul skal bruge lidt forskellige materialer – bl.a. A3-papir og karton samt ting, eleverne kan bruge til udsmykning. – Se Anne Rosenskjold Nordvigs video på elevsiden som forberedelse, der er gode tips og ideer at hente. 

Modul 3: Børn har ret til skole - Debatindlæg 

'Børn har ret til skole' tager udgangspunkt i artikel 28 om børns ret til undervisning. I dette modul skal eleverne læse og forholde sig til et debatindlæg af Esther Vyff, der er formand for Danske Skoleelever. – Der er også udarbejde et fakta-ark om debatindlæg og en opgave, hvor eleverne selv skal skrive debatindlæg, som de evt. kan sende til den lokale avis? 

Modul 4: Save the Children – International stories in English 

I dette modul kan I dykke ned i et par cases fra Red Barnets internationale afdeling og på den måde arbejde med emnet børns ret til god og gratis undervisning i hele verden. Hvis I har god tid, er der også forslag med links til, hvor I kan se nogle berømte menneskers taler på engelsk (om vigtigheden af uddannelse).