Introduktion - mellemtrin 

Velkommen til arbejdet med årets børnerettighedsmateriale 'BØRNS RETTIGHEDER – retten til god og gratis undervisning'. Herunder finder du korte didaktiske overvejelser om, hvordan I kan arbejde med materialet på mellemtrinnet, og hvilke kompetencer materialet berører i forhold til Fælles Mål.  

Materialet består af en elevside her på sitet, med konkrete ideer til, hvordan I kan arbejde med børns rettigheder på forskellige måder.   


Formål 

Det overordnede formål med undervisningsmaterialet er fremme børns viden om og engagement i egne rettigheder. – I år har vi valgt at sætte særligt fokus på artikel 28, børns ret til god og gratis uddannelse, fordi corona-nedlukningen i foråret fik mange børn til at opdage, hvor meget de mister, hvis ikke de må komme i skole. Derudover er forløbet bygget op over artikel 12, børns ret til at udtrykke egne meninger, da det er selve fundamentet for at kunne holde på sin ret. 

Vi håber , at undervisningsforløbet styrker elevernes tro på, at deres meninger er betydningsfulde, og at de tør stå frem og argumentere for deres rettigheder, så de oplever, at de også kan være med til at præge debatten og dermed er aktive medborgere
 

Fag 

Det er muligt at bruge modulerne på tværs af fag – f.eks. til et projektorienteret forløb op til Børnerettighedsdagen, men vi har i år forsøgt at styrke den fag-faglige del af forløbet, så det også bliver muligt at fordybe sig i rettighedsarbejdet som en naturlig del af fagene. Årets undervisningsmateriale er specifikt relevant for dansk, hvor der er tilrettelagt et lidt længere forløb med udgangspunkt i genren ”taler”, men også fag som billedkunst, engelsk og matematik er inddraget i modulerne. 

Tidsforbrug 

Det er vores erfaring, at skolerne har forskellige traditioner for at arbejde børnerettighedsmaterialerne, og vi er derfor forsigtige med at sætte konkret tidsforbrug på de forskellige moduler. Vi anbefaler, at du kigger modulerne igennem og vælger de opgaver ud, som du vurderer giver mening i forhold til din klasse og den tid, I har til rådighed  

Fælles mål 

Eleverne kan arbejde med 'BØRNS RETTIGHEDER – retten til god og gratis undervisning' under følgende kompetenceområder:   

Dansk: Der er mulighed for at arbejde inden for alle fire kompetenceområder – men primært inden for 'fremstilling', 'kommunikation' og fortolkning.  Eleverne skal dels forholde sig til andres holdninger ved at se og analysere udvalgte videotaler, dels arbejde med selv at kommunikere vigtige og nærværende budskaber til andre gennem arbejdet med egne taler. 

Billedkunst:  ‘billedkommunikation’. Ved at lave en udtryksfuld børnerettighedsæske skal eleverne arbejde med at udtrykke egne ideer og følelser i plane billeder samt symboler.  

Engelsk: Mundtlig kommunikation’ og Kultur og samfundsforhold. Gennem Red Barnets cases fra tredje verdenslande skal børnene forholde sig til og tale om børns ret til skolegang både i Danmark og andre steder i verden. 

Matematik: ‘statistik og sandsynlighed’. Eleverne skal ud fra en faglig tekst tegne et enkelt søjlediagram. 

Modulerne 

Modul 1: Børn og unge har rettigheder - Taler 

'Børn og unge har rettigheder - taler' handler om retten til at sige sin mening og argumentere for den. Eleverne skal forholde sig til udvalgte rettigheder fra FN’s børnekonvention – herunder særligt retten til undervisning.  Dette sker gennem danskfagligt arbejde med genren ”taler. 

Hvis I ønsker at arbejde med at skabe opmærksomhed om jeres sag i lokalområdet, kræver dette modul god tid til forberedelse  Det tager tid at skrive og øve sig på en god tale.  

Har I tid kan I undersøge, om I kan få lov at holde jeres taler på en P-plads foran et lokalt supermarked eller måske på det lokale bibliotek for på den måde at få elevernes stemmer bredere ud. Spørg eleverne, om de har gode ideer til, hvordan I kan formidle deres budskaber på en corona-sikker måde. 

Modul 2: Børn har ret til... – Lav flotte æsker om børns rettigheder 

'Børn har ret til…' lægger op til at eleverne forholder sig til børns rettigheder og formidler udvalgte artikler fra børnekonventionen i hver deres personligt udsmykkede rettighedsæske. Det er oplagt at arbejde med dette modul i billedkunst, og vi anbefaler, at I sætter minimum en dobbeltlektion af. Det er en god ide, hvis I begynder med at kigge på FN’s børnekonvention (i fællesskab eller i mindre grupper), så eleverne får genopfrisket rettighederne, inden de individuelt vælger, hvilke rettigheder, der skal præge deres æske. 

Vær opmærksom på, at I til dette modul skal bruge en del materialer  bl.a. papæsker og ting, I kan bruge til udsmykning af æskerne. – Se Anne Rosenskjold Nordvigs video som forberedelse, der er gode tips og ideer at hente. 

Modul 3: Børn har ret til skole 

'Børn har ret til skole' tager udgangspunkt i artikel 28 om børns ret til undervisning. I dette modul skal eleverne forholde sig til aktuelle tal og fakta om børns adgang til skolegang. Hvis I har god tid, er der også et forslag til en stil, som eleverne kan skrive. 

Modul 4: Save the Children – International stories in English 

I dette modul kan I dykke ned i et par cases fra Red Barnets internationale afdeling og på den måde arbejde med emnet børns ret til god og gratis undervisning i hele verden. Hvis I har god tid, er der også forslag om at se nogle taler på engelsk, som I evt. kan arbejde videre med i klassen.