Modul 6

Lav en film med et budskab

Illustration: Rikke Bisgaard

Lav en film med et budskab

I dette modul skal eleverne i mindre grupper producere deres egne kampagnefilm. Oplægget til filmene skal være følgende:  

Eleverne laver i grupper af tre-fire personer deres egne kampagnefilm, der skal gøre andre unge opmærksomme på en af de problematikker, der præsenteres i Liv og Vampyren. Eleverne kan eventuelt lade sig inspirere af de spørgsmål, de stillede, lige umiddelbart efter at de havde læst historien om Liv og Vampyren første gang. 

Opstil en række dogmer for den kampagnefilm, eleverne skal lave.

Dogmerne kan eksempelvis være:  

  • Filmen maksimalt må vare ét minut 
  • Filmen skal afsluttes med et slogan/call to action 
  • Der må kun må optræde en eller to personer i filmen  

Ud over at eleverne allerede har læst historien om Liv og Vampyren, og I har talt historien igennem, i de tidligere lektioner, så afsæt tid til: 

  • Idé og forberedelse i grupper 
  • Optagelser 
  • Redigering og supplerende optagelser 
  • At se filmene og sammen evaluere dem   

Husk

Aftal med eleverne om de ønsker at offentliggøre filmene, med baggrund i deres besvarelser i øvelse 4.