Modul 3

Fokus på personlige grænser i den fysiske verden

Illustration: Rikke Bisgaard

Personlige grænser i den fysiske verden

Indled med en snak om grænser og vigtigheden af, at eleverne tænker over og er bevidste om egne fysiske og psykiske grænser. Tal også med dem om, at vi som mennesker er forskellige, og at vores grænser derfor også kan være forskellige i nogle sammenhænge. 

Opgaven ’Grænselinjen
Tegn en kridtstreg på gulvet i klassen. I den ene ende af stregen tegnes en glad smiley, mens der i den anden ende af stregen tegnes en sur smiley. Midt på stregen tegnes et spørgsmålstegn. Når du efterfølgende læser et udsagn op, skal eleverne placere sig på stregen, afhængigt af i hvilken grad de synes, udsagnet er acceptabelt. Udsagnene vil omhandle forskellige situationer, som for nogle kan være grænseoverskridende, mens de for andre vil være helt acceptable. Nogle af udsagnene vil være klart uacceptable for alle. Kridtstregen skal være tilstrækkelig lang, og der skal være god plads til siderne, så der er plads til alle.
 

Læs udsagnene fra Bilag 1 højt i klassen. Efter hvert udsagn placerer eleverne sig på stregen, i forhold til om de synes, udsagnet er ’o.k.,  ’ikke o.k.’  eller uklart for dem. Ved de udsagn hvor der er store forskelle i, hvor de placerer sig, kan det være relevant at høre nogle af begrundelserne for deres valg. 

Opsamling
Saml op på opgaven 
personlige grænser i den fysiske verden: Arbejdet med opgaven har sikkert tydeligt vist, at eleverne har forskellige grænser for, hvad de vil acceptere, og hvad de ikke vil acceptere i forhold til andre. Det kan være værd at fremhæve de spørgsmål, hvor der var størst forskelle i besvarelserne. Der kan også være nogle forskelle i forhold til hvor pigers og drenges grænser går, som det kan være relevant at fremhæve.  

Gør derfor eleverne opmærksomme på, at der i Børnekonventionens § 34 og i straffeloven direkte står anført, at børn har ret til beskyttelse mod f.eks. seksuelle krænkelser og overgreb. Tal eventuelt om, hvilke andre rettigheder eleverne er bevidste om, at de har.

Bilag 1

 1. En af dine forældre giver dig et kys på kinden.
 2. En af dine forældre stirrer på dig for længe.
 3. En af dine forældre fortæller dig om sit eget sexliv.
 4. En af dine forældre køber gaver til dig.
 5. En af dine forældre beder dig holde på en hemmelighed.
 6. En af dine forældre vil have dig til at gøre tjenester.
 7. En af dine forældre holder tæt om dig.
 8. En af dine forældre siger, at han/hun har brug for dit selskab.
 9. En voksen, som ikke er en af dine forældre, giver dig et kys på kinden.
 10. En voksen viser dig særlig opmærksomhed.
 11. En voksen holder tæt om dig.
 12. En voksen fortæller dig om sit eget sexliv.
 13. En voksen køber gaver til dig.
 14. En voksen beder dig holde på en hemmelighed.
 15. En voksen vil have dig til at gøre tjenester.
 16. En voksen foreslår, at du overnatter hos ham/hende.
 17. En voksen tilbyder ofte at køre dig hjem fra skole eller efter en fest.
 18. En voksen giver dig særlige muligheder, selvom du ikke har fortjent det.
 19. En voksen inviterer dig i biografen.
 20. En voksen stryger dig hen over håret.