Modul 1

Alle i klassen læser samtidig historien om Liv og Vampyren

Efter gennemlæsningen deles en blyant og to post-it-sedler (gerne i to forskellige farver) ud til hver elev. 

På den ene post-it-seddel skal eleverne hver især skrive deres umiddelbare tanker og reaktioner efter at have læst historien. Det skal de gøre for at kunne fastholde og genkalde deres første og umiddelbare tanker om historien. 

På den anden post-it-seddel skal eleverne stille et spørgsmål i relation til emnet seksuelle overgreb. Spørgsmålet kan for eksempel være rettet til hovedpersonen eller en af de andre medvirkende i historien.  

Efter at have læst historien vil nogle måske sidde tilbage med spørgsmål, som historien ikke umiddelbart besvarer.  

Eleverne skal kunne hænge deres post-it-sedler op, så deres tanker og spørgsmål kan blive delt med klassekammeraterne. Hæng gerne elevernes post-it-sedler på den måde, at alle kommentarerne hænger ét sted i lokalet, og alle spørgsmålene hænger et andet sted. Alle post-it-sedlerne bliver brugt i efterfølgende øvelse.