Den store prøve

- quick guide

Foto: Red Barnet

Introduktion

Klassetrin:

Udskoling

Tid:

Fra 4 lektioner

Fag:

Forløbet er forankret i folkeskolens formålsparagraf. Klassen kan arbejde med forløbet i:

  • Dansk
  • Filmkundskab
  • Samfundsfag
  • Historie
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Brug også gerne forløbet i den understøttende undervisning eller som et tværfagligt forløb.

Læs om de tilhørende kompetenceområder i undervisningsvejledningen.

Materialet er webbaseret og består af:

  • Et onlineforløb til eleverne 
  • En quickguide (denne side)
  • En undervisningsvejledning 

Formål

Omkring 120.000 børn og unge vokser op i familier med alkoholmisbrug. Mange af disse børn og unge føler sig ensomme og skammer sig over at have forældre, der misbruger alkohol. For børn og unge kan det derudover være svært at vide, hvordan de skal handle, når en i deres familie eller i omgangskredsen drikker for meget.

Formålet med ’Den store prøve – om alkoholmisbrug i familien’ er at sætte fokus på alkoholmisbrug - både i og uden for klasselokalet. I forløbet skal eleverne blive opmærksomme på konsekvenser ved alkoholmisbrug, og så får eleverne også konkret hjælp til, hvordan de kan håndtere et alkoholmisbrug i familien.

Aktiviteter

Herunder får du et hurtigt overblik over aktiviteterne til forløbet. Se i undervisningsvejledningen for forklaring og gennemgang af de enkelte aktiviteter.

Indledende aktivitet til før filmen (aktivitet 1)

For-forståelsesøvelse med fokus på familieliv og filmens titel

Selve filmen (aktivitet 2)

Den mest essentielle aktivitet i forløbet er at se filmen 'Den store prøve'. Filmen varer 40 minutter. Der bør være en underviser til stede, når eleverne ser filmen. Filmen behandler en barsk tematik, og der kan sidde elever i klassen, som har oplevelser med alkoholmisbrug tæt på.

Forslag til aktiviteter efter filmen (aktivitet 3a-3n)

Aktivitet 3a til 3n er forslag til aktiviteter, klassen kan arbejde med efter, de har set 'Den store prøve'. I behøver ikke arbejde med alle aktiviteterne. Udvælg de aktiviteter, som passer til netop din klasses tid og fokus.

Aktiviteterne kan på forskellig vis indgå i en analyse af 'Den store prøve' og i en diskussion af forløbets mål om, at eleverne får kompetencer til at handle, hvis en i deres familie eller i omgangskredsen drikker for meget.

Forslag til afsluttende opgaver (aktivitet 4a-4d)

Aktiviteterne 4a til 4d er forslag til afsluttende og evaluerende opgaver. Udvælg de af aktiviteterne, der passer til din klasses tid og fokus.

Gå til undervisningsvejledningen 

Gå til elevernes forløbsside