Den perfekte middag

- Quick guide

Introduktion

Klassetrin:

Udskoling

Tid:

Fra 4 lektioner

Fag:

Forløbet er forankret i folkeskolens formålsparagraf. Klassen kan arbejde med forløbet i:

  • Dansk
  • Filmkundskab
  • Samfundsfag
  • Historie
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Brug også gerne forløbet i den understøttende undervisning eller som et tværfagligt forløb.

Læs om de tilhørende kompetenceområder i undervisningsvejledningen.

Materialet er webbaseret og består af:

Formål

I hver 8. klasse sidder i gennemsnit fire til fem elever, som har oplevet psykisk eller fysisk vold. De har enten oplevet vold på egen krop eller overværet vold mod andre. Undersøgelser viser, at især vold i de nære relationer er et tabu i Danmark, og mange kender ikke til problemets omfang. Derfor kan de berørte unge møde tavshed og tvivl, selvom de har brug for hjælp.

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer at forstå vold som en social problemstilling, ligesom eleverne bliver mere bevidste om deres egne rettigheder.

Aktiviteter

Herunder får du et hurtigt overblik over aktiviteterne til forløbet. Se i undervisningsvejledningen for forklaring og gennemgang af de enkelte aktiviteter.

Indledende aktiviteter til før filmen (aktivitet 1-2)

For-forståelsesøvelse med fokus filmens titel og uddeling af fokusområder til under filmvisningen.

Selve filmen (aktivitet 3)

Den mest essentielle aktivitet i forløbet er at se filmen 'Den perfekte middag'. Filmen varer 30 minutter. Der bør være en underviser til stede, når eleverne ser filmen. Filmen behandler en barsk tematik, og der kan sidde elever i klassen, som har oplevelser med vold tæt på livet.

Aktiviteter til efter filmen (aktivitet 4a-4k)

Aktiviteterne til efter filmen er supplerende aktiviteter. Vi foreslår, at klassen arbejder med aktiviteterne på værksteder, hvor eleverne i grupper på skift ’besøger’ de forskellige aktiviteter.

Udvælg de aktiviteter, der passer til din klasses tid og fokus.

Afsluttende opgave (aktivitet 5)

Den afsluttende aktivitet er en skriveøvelse om filmens åbne slutning.

 

Gå til undervisningsvejledningen 

Gå til elevernes forløbsside