Børns rettigheder

Materiale om børns rettigheder

Foto: Red Barnet/ Liv Møller Kastrup

Alle børn... (indskoling)

Alle børn… er et hæfte, der introducerer de yngste til børns rettigheder. Eleverne rustes i at blive opmærksomme på, hvornår egne og andres rettigheder krænkes, og hvor de kan søge hjælp – både til sig selv og til andre.

De emner, der berøres er blandt andet retten til at ytre sig og sige sin mening, forskellige måde at leve på, retten til at bestemme over egen krop og sætte grænser, samt ikke at blive slået og talt grimt til.

Eleverne gøres bevidste om ligeværd, og at alle har ret til at være trygge. Hæftet bruger primært tegninger og billeder som oplæg til opgaver, dialog og refleksion. I hæftet er der desuden forslag til, hvordan børn og skoler kan fejre fødselsdagen for Børns rettigheder.

Målgruppe: 0.-3. klasse
Fag: Tværfagligt, dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Desuden vil der være flere opgaver og forslag til fejring af børns rettigheder, der med fordel kan løses i de kreative fag.
Materialet: 16 siders undervisningshæfte med tilhørende undervisningsvejledning og opgaver. Onlinetema på Red Barnets skolewebsite med billedserier, film og elevaktiviteter.
Se hæftet og print selv: Download hæftet i pdf

Børns rettigheder... beskytter dig mod mere, end du tror (mellemtrin)

Det fysiske hæfte 'Børns rettigheder... beskytter dig mod mere end du tror' er desværre udsolgt.

Du er velkommen til at downloade hæftet som pdf og bruge det i undervisningen.

Børn har ret … til at kende deres rettigheder (udskoling)

'Børn har ret … til at kende deres rettigheder' klæder børn og unge på til at forstå, hvordan børns rettigheder kan bruges i deres egen hverdag – ikke kun når det handler om vold, men også i forbindelse med deres færden på nettet, når de arbejder eller hvis deres forældre bliver skilt.

I bogen kan man møde en lang række børn og unge, hvis rettigheder er blevet krænket, og der er gode råd til, hvor børn og unge kan søge hjælp. Der er også positive historier om børn og unge, der kæmper for deres rettigheder. Både i Danmark og i udviklingslandene. Og der er forslag til, hvordan skoler kan fejre fødselsdag for børns rettigheder.

Bogen er sidst revideret i 2014.

Målgruppe: 7.-10. klasse
Fag: dansk, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.
Materialet: 68 siders undervisningsbog og onlinetema med videoer, fotoserier, lærervejledning og elevaktiviteter på Red Barnets skolewebsite.

Download hæftet: Børn har ret … til at kende deres rettigheder

Materialet er velegnet til at bruge flere gange i forskellige klasser og er således ikke tænkt som et engangsmateriale, som eleverne kan beholde.

 

Porto for bestilling: 35 kroner

Bestil materiale - børns rettigheder

I Red Barnet behandler vi dine personoplysninger dels efter den gældende EU persondataforordning og dels efter den danske persondatalov. Læs mere om dine rettigheder,vores databehandling og persondatapolitik.