Børn har ret

- quick guide

Foto: Red Barnet

Introduktion

Klassetrin:

Udskoling

Tid:

Fra 4 lektioner

Fag:

Forløbet er forankret i folkeskolens formålsparagraf. Klassen kan arbejde med forløbet i:

  • Samfundsfag
  • Dansk
  • Geografi
  • Historie
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Brug også gerne forløbet i den understøttende undervisning eller som et tværfagligt forløb.

Læs om de tilhørende kompetenceområder i undervisningsvejledningen.

Materialet er webbaseret og består af:

Formål

Formålet med 'Børn har ret… til at kende deres rettigheder’ er, at eleverne bliver mere opmærksomme på deres egne og andres rettigheder. Det skyldes, at op mod hver fjerde barn og ung under 18 år ikke kender til sine rettigheder. I forløbet lærer eleverne om deres grundlæggende rettigheder – og om retten til at sige fra. De lærer om FN’s børnekonvention og om, hvor de kan søge hjælp – både til dem selv og til andre – hvis deres rettigheder bliver krænket.

Aktiviteter

Herunder får du et hurtigt overblik over aktiviteterne til forløbet. Se i undervisningsvejledningen for forklaring og gennemgang af de enkelte aktiviteter.

Aktivitet 1: Indledende aktiviteter

En forforståelsesøvelse med fokus på rettigheder.

Aktivitet 2-32: Aktiviteter til bogen ’Børn har ret… til at kende deres rettigheder’

Aktiviteterne handler om børns rettigheder i forhold til privatliv online, mobning, vold, overgreb, personlige grænser, fattigdom og ligestilling. Udvælg de aktiviteter, der passer til netop din klasses tid og fokus.

Gennem aktiviteterne arbejder eleverne med begreber som ’børnekonvention’, ’FN’ og ’NGO’.

Til aktivitet 2-32 skal eleverne bruge bogen ’Børn har ret… til at kende deres rettigheder’. Bogen kan downloades gratis fra elevernes forløbsside.

Aktivitet 33: Afsluttende aktiviteter

Forslag til tre afsluttende og evaluerende opgaver.


Gå til undervisningsvejledningen 

Gå til elevernes forløbsside

Download