Børn har ret

- begreber og genrer

Foto: Red Barnet

Få styr på begreber og genrer

Her er der korte beskrivelser af de faglige begreber og genrer, som du måske skal arbejde med i elevaktiviteterne.

Breve: Der findes både officielle og personlige breve. Det personlige brev er som regel en hilsen fra en afsender til en modtager, som kender hinanden i forvejen. I breve kan man både fortælle ting og sager og stille spørgsmål. Der skal være en dato og der er indledende og afsluttende høflighedsvendinger: hej eller kære og kærlig hilsen/venlig hilsen/knus osv.

Essay: Det er en tekst, der tager udgangspunkt i en skrevet kilde (det kunne være Jeremys historie – se side 22-23 i bogen) – og præsenterer personlige overvejelser om kildetekstens emne. Som genre er essayet en blandingsform, hvor fakta og oplysninger er hentet fra virkelighedens verden, mens formen kan være mere eller mindre skønlitterær.

Når man skriver et essay, tager man afsæt i en tekst og/eller virkeligheden og arbejder meget med sproget. Man bruger billedsprog, sammenligninger og kontraster for at gøre essayet appetitligt. Meget groft sagt indeholder et essay

  1. indledning med beskrivelse af emne/problemstilling,
  2. uddybning, hvor emnet undersøges og karakteriseres,
  3. konklusion med refleksion. Men grænserne er flydende, og der er ikke altid en fast struktur.

Læs eventuelt mere om essays på www.skrivopgave.dk og www.emu.dk

Foto: Et godt foto handler om at finde et godt motiv, og nogle gange handler det om at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Men gode råd er: Gå tæt på, tag mange fotos (det gør uddannede fotografer også), tag fotos fra forskellige vinkler og så videre. Når man analyserer et foto, beskriver man motivet, inden man fortolker og perspektiverer.

Leksikon: På græsk betyder lexikón ordbog, og det er lige, hvad et leksikon er. Et leksikon forklarer ord, steder, begreber og meget mere. Det er alfabetisk inddelt. Under de enkelte ord (opslag) er der korte beskrivelser og forklaringer. Sproget er som regel neutralt, det vil sige, at der ikke er ret mange tillægsord (adjektiver).

Læserbrev: I et læserbrev er man skarp og siger sin mening meget direkte. Man er oftest uenig eller enig med personer eller synspunkter. Der er korte sætninger, og indholdet skal helst ikke fylde for meget. Alligevel skal man begrunde sine holdninger. En kommentar er lidt længere end et læserbrev, men indeholder noget af det samme.

Novelle: I en novelle – en historie – må der gerne være udvikling. Den som regel er kendetegnet ved få personer og ved at foregå over kort tid. Du skal selv finde på handling, plot og konflikt, og novellen må gerne slutte overraskende.

En god titel er også dit ansvar. En novelle er kort, og til denne aktivitet skal du ikke skrive mere end et par sider.

Nyhedsartikel: En journalistisk artikel, hvor du fortæller det vigtigste – nyheden – først. Du skal give svar på vigtige hv-spørgsmål om dit emne: hvem, hvad, hvor, hvornår og hvorfor i begyndelsen af artiklen (indledningen). Senere i artiklen kan du uddybe og komme med flere detaljer.

Rap: Når ord bliver sagt i en bestemt rytme, der kan minde om at synge, taler man om rap. Rappere siger/synger ord hen over musik. Ordene følger rytmen i musikken – det kaldes flow.

Socialrealisme: En form, indhold og udtryk, der bruges i kunst, for eksempel film, romaner og noveller. Forfatteren skildrer ofte de svage – fattige, syge og udstødte – positivt og er kritisk over for samfundets og personers behandling af de svage. Ofte tager socialrealistiske historier udgangspunkt i virkeligheden, selv om skildringen også kan være ren fiktion.