VækstModellen

Formål

At skabe handlingsorienterede og ansvarstagende samtaler med børn, forældre, i teams og så videre på et værdsættende grundlag.

VækstModellen er funderet på et menneskesyn om, at alle mennesker har de ressourcer, de har brug for; det er blot op til os at lede efter og fokusere på dem.

VækstModellen er en kulturskabende dialogmodel. Den er visuel, og med en tydelig strukturering af samtalen er den et redskab til den gode, værdsættende og handlingsorienterede samtale. Der tages afsæt i de positive erfaringer. Problemerne tages alvorligt og omskabes til konkrete, fremtidsorienterede udfordringer, som igen omskabes til konkrete og kreative handlemuligheder. Herfra ophøjer alle deltagere i samtalen hver især en eller flere muligheder til aftaler med dem selv. Derved samskabes grundlaget for den ønskede fremtid.

Deltagere: Børn, pædagoger, lærere, PPR, sundhedsplejersker, ledelse, forældre med flere.

Hvor: Ved alle typer samtaler, fx den vanskelige samtale, skole-hjem-samtaler, indsatsmøder, konsultative møder, teammøder med videre. 

Tidsforbrug: Fra 20 til 90 min.

”VækstModellen © er skabt og udviklet af Marianne Grønbæk, direktør og ejer af rådgivnings- og konsulentfirmaet, MG-Udvikling ApS – www.virker.dk.”

Beskrivelse

VækstModellen består af disse fem punkter:

 1. Godt siden sidst
 2. Udfordringer
 3. Muligheder
 4. Aftaler
 5. Det bedste ved i dag?

Man skriver på en planche, på flipover eller lignende hvor hvert punkt er optegnet som en ’sol’ (se skabelon med de fem punkter som ’sole’ nedenfor), og hver mødedeltager får tildelt hver sin farve skriveredskab. Hver person fortæller, hvad vedkommende har skrevet.

Godt siden sidst

Her er der fokus på det, der har fungeret godt siden sidst, eller det, der fungerer godt lige nu, for at indlede samtalen med noget positivt og for at kunne tage afsæt i det, der allerede virker.

 • Hvad fungerer godt? Hvad er alle/klassen/teamet/forældre gode til? Hvad kan vi godt lide ved Sofie/os selv/klassen/teamet?

Udfordringer

Fortæl om problemet, og skift fokus til: Hvilke drømme/ønsker/mål har den enkelte deltager i samtalen?

 • Hvilke ønsker, drømme og mål knytter sig til problemet?

Muligheder

Dette punkt er en kreativ idéfase, hvor hver især kommer med idéer til, hvordan man kan se konkrete handlingsmuligheder i relation til udfordringerne.

 • Hvilke konkrete handlingsmuligheder ser vi?

Aftaler

Ud fra de opstillede muligheder vælger hver deltager én eller flere muligheder, som vedkommende ønsker at ophøje til aftaler med sig selv.

 • Hvad vælger du at afprøve?
 • Hvornår vil du gøre det?

Det bedste i dag?

Det sidste punkt giver mulighed for at evaluere samtalen og tale om, hvad der var godt. Det er en runde, hvor man svarer hver især uden at blande sig i eller kommentere på, hvad de andre siger.

 • Hvad har været det bedste i mødet for dig?
   

På et eller flere efterfølgende møder kan man starte forfra med VækstModellen.

Skabelon til de fem punkter i samtalen:

VækstModellen