Udvikling af relationskompetencen

– min tilgang til børnene

Formål

At styrke lærernes/pædagogernes professionelle relationskompetencer i praksis. Dette gøres via selvobservation eller kollegial sparring og observation på konkrete relationskompetente hverdagshandlinger i forhold til børn, forældre og kolleger.

Deltagere: Pædagoger og lærere.

Beskrivelse

  1. Du vælger tre punkter i din tilgang til børnene, du gerne vil have fokus på. Fx: Hvor langt kommer du omkring børnene? Hvordan håndterer du uro? Når du at se alle børnene i øjnene i løbet af en lektion/aktivitet?

  2. Dernæst vælges et tidspunkt, fx en lektion, et modul eller en dag, hvor du selvobserverer.

  3. Når du selv har fået et indtryk af, hvordan det går med de tre punkter, inviterer du en kollega til at observere med henblik på at give kollegial sparring (se punkt 4).

  4. Idéer til observationspunkter:
  • Afstemmere: Nærvær, øjenkontakt, nikken, smil, grin, tonefald, bekræfte kort, hvad barnet siger, vise (med ord og mimik), at man lytter, forskelle i mimik m.m.

Spørgsmål til refleksion:

Hvilke afstemmere bruger jeg ofte? Hvordan virker det på børnene? Hvilke børn har jeg ofte god kontakt med? Er der noget, som jeg har lyst til at gøre mere eller mindre ud af?

  • Omsorgsetiske handlinger: Imødekommer børnenes fysiologiske behov, tager børnenes perspektiv og oplevelse alvorligt, skaber et trygt rum for alle.

Spørgsmål til refleksion:

Hvordan møder jeg børnene omsorgsetisk? Imødekommer jeg børnenes fysiologiske behov? Hvornår må de spise, drikke, snakke og bevæge sig rundt i klassen? Hvilke regler er der for toiletbesøg? Hvordan taler jeg til børnene og lytter til deres synspunkter? Kommer jeg rundt til alle børn i løbet af en dag/undervisningsgang? Hvordan sørger jeg for, at børnene oplever, at jeg bekymrer mig om dem, sådan at de føler sig betydningsfulde og imødekommet? Hvornår lader jeg dem praktisere et etisk ideal, ved at de erfarer, at de kan bidrage positivt til omverdenen, fx ved at hjælpe kammerater eller voksne, at deres produkter kommer andre til gavn osv.?

5. Evaluering: De valgte observationspunkter udgør det fælles tredje for den efterfølgende evaluering eller samtale.

Idé: Læreren og/eller pædagogen sætter afstemmere samt ’omsorgsetiske handlinger’ på dagsordenen på et møde om klassen/årgangen eller jævnligt (struktureret).