Relationscirklen

Formål

At sikre, at alle børn har tætte relationer til personale på skolen – som minimum til én voksen.

Hensigten er at gøre pædagogen og læreren opmærksom på, hvordan deres relationer er til børnene, og om enkelte børn ikke har en tæt relation til personalet omkring dem. Øvelsen kan være igangsætter for gode rutiner, som sørger for, at alle børn har en god relation til en voksen og bliver set hver eneste dag.

Deltagere: Pædagoger og lærere.

Hvor: På et klasse- eller teammøde.

Tidsforbrug: 45-60 min.

Materialer: Noget at tegne på og med eller fortrykt relationscirkelskema (se figuren nedenfor).

Obs!

Det er vigtigt at huske, at relationscirklerne udelukkende er et værktøj for pædagoger og lærere, som ikke skal anvendes eller deles i børnegruppen. De skal heller ikke ligge frit tilgængelige, så børn eller forældre risikerer at se dem. Derfor skal cirklerne makuleres efter mødet eller låses inde i et skab (såfremt der er et formål med at tage dem frem og bruge dem igen).

Beskrivelse

1. Alle deltagere tegner fire cirkler på et papir eller lignende som vist på tegningen her:

 

Konfliktcirklen

2. Hver deltager skal individuelt udfylde cirklerne med navne fra den klasse, man er fælles om. I inderste cirkel placeres de børn, som man har en tæt og god relation til, i den næste de børn, man har en mindre tæt relation til, i den tredje cirkel er børn, som man ikke har så tæt en relation til, og i den sidste cirkel placeres de børn, som man har en fjern relation til. De børn, man har en konfliktfyldt relation til, skrives i en anden cirkel ved siden af.

3. Efter at man individuelt har placeret børnene, sammenligner man sine visuelle cirkler med de andre deltageres relationscirkler og ser på, om der er børn, der er placeret i den yderste cirkel eller i den ’konfliktfyldte cirkel’ hos alle deltagerne. Det er de børn, der skal fokus på.

4. Fælles pædagogisk drøftelse – brug nedenstående spørgsmål i en fælles diskussion om cirklerne:

  • Hvad kan man gøre, hvis nogle børn er i den yderste cirkel eller i den ’konfliktfyldte cirkel’, så det ikke bare bliver en konstatering? Hvordan kan vi i fællesskab sikre, at alle børn har mindst én voksen, som de har en tæt relation til?
  • Er vores teammøder struktureret sådan, at vi kommer omkring alle børn?
  • Prøv at se barnet i et andet lys. På fx teammødet bedes alle fortælle om positive oplevelser med barnet og sammen sætte spot på barnets ressourcer.
  • Vælg et barn, som du har en fjern eller konfliktfyldt kontakt til. Prøv i den næste uge at møde barnet på en anden måde, og prøv at forsøge at forstå, hvorfor barnet gør, som det gør (find inspiration i afsnittet om ressourcesyn).