Refleksionsøvelse

- med dilemmakort

Formål

At sætte gang i en refleksionsproces vedrørende de professionelle relationskompetencer i praksis og efterfølgende skabe plads til dialog og debat om praksisnære dilemmaer. Formålet er at få mange forskellige refleksioner og perspektiver i spil – og hurtige løsninger er ikke et mål i denne øvelse.

Deltagere: Pædagoger og lærere – f.eks. på et teammøde eller på et personalemøde, hvor ledelsen sætter tid af til at arbejde med dilemmakortene.

Tidsforbrug: 30-45 min.

Beskrivelse

  • Dilemmakortene fungerer bedst i grupper på 2-5 personer.
  • Én person begynder med at læse dilemmaet op og siger herefter sin umiddelbare mening om, hvad man vil gøre.
  • Derefter gives kortet videre til den næste, som ligeledes siger sin umiddelbare mening.
  • Først når alle har haft ordet på skift, gives ordet frit til en fælles snak om dilemmaet.

Variation:

  • Personalet skriver sine egne dilemmaer, så de kommer tæt på deres egen dagligdag.

Dilemmaer

  • I 2. a er du ved at instruere klassen i en fælles leg ude på fodboldbanen. Du ser, at Daniel står og tjatter til Gabriel, og at Gabriel siger stop. Det gentager sig. Du tænker, at det er godt, at Gabriel siger fra, for du har gjort meget ud af, at børnene skal kunne markere deres egne grænser. Derfor fortsætter du din instruktion, men pludselig ser du, at Daniel slår Gabriel lige i ansigtet. Hvad gør du?

  • 5. b har fået en lille pause midt i et modul. Du har tydeligt fortalt dem, hvor lang tid pausen varer, og at det er vigtigt, at de kommer ind igen til tiden. Tre drenge, der har spillet fodbold, kommer ti minutter for sent. Det er ikke første gang, at de gør det. Hvad gør du?

  • Du kommer ind i 7. b efter spisepausen, og mange af eleverne er i fuld gang med at sludre, lave sjov og se videoer på deres telefoner, og fire elever jagter hinanden med deres vandflasker. Du må bruge flere minutter på at få ro på klassen. Du går i gang med at introducere dagens program, da én af pigerne begynder at snakke højlydt til sin sidemakker og forstyrrer de andre omkring sig. Hvad gør du?

  • Du har overtaget 9. b i matematik, og når eleverne skal arbejde med opgaverne, plejer de at måtte rykke rundt i klassen og sidde, hvor de vil. Du har lagt mærke til, at flere elever ofte sidder alene tilbage. Hvad gør du?