Om Alle Sammen

Redaktion: Sita Michael Bormann

Tekstforfattere: Helle Baktoft, Jeppe Kiel Christensen, Sita Michael Bormann

Bidragydere: Christian Engel Brund, Astrid Agnethe Larsen, Lene Lykkegaard, Naja Kinch Sohn, Signe-Marie Paludan Bøgeskov

Samarbejdspartnere: Jeppe Kiel Christensen Ph.d.-stipendiat ved VIA University College og Aarhus Universitet, Peter Berliner, Professor ved Grønlands UniversitetVejle Friskole, Thyregod Skole, Højen Skole, Thurø Skole, Katrinebjergskolen

Fotos og film: Jørgen Jacob Jensen, Meisterstück

Layout/grafisk design: Marianne Eriksen

Illustrationer: Troels Colberg Møller

Materialet er udviklet med midler fra LB Fonden, Østifterne, samt Børne- og Socialministeriet

ALLE SAMMEN kan frit anvendes med oplysning om kildeangivelsen.

Litteraturliste

Akselvoll, M.Ø. (2016). Folkeskole, forældre, forskelle: Skole-hjem-samarbejde og forældreinvolvering i et forældreperspektiv. Roskilde Universitet.

Berliner, P. & Christensen, J.K. (In print). Social resiliens. Dafolo.

Cacioppo, John & William Patrick (2009). Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection. W.W. Norton & Company.

Fredrickson, B. (2009). Positivity: Top-notch research reveals the upward spiral that will change your life. New York: Free Rivers Press.

Fredrickson, B.L. & Branigan, C. (2005). Positive emotions broaden the scope of attention and thought‐ action repertoires. Cognition & Emotion, 19(3), 313-332.

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: experiments by nature and design. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Khanlou, N. & Wray, R. (2014). A Whole Community Approach toward Child and Youth Resilience Promotion: A Review of Resilience Literature. International Journal of Mental Health and Addiction.

Klinge, L. (2017). Lærerens relationskompetence: kendetegn, betingelser og perspektiver. Dafolo.

Lipsitt, L.P. & Demick, J. (2012). Theory and Measurement of Resilience: Views from Development. In M. Ungar (Ed.), The Social Ecology of Resilience: A Handbook of Theory and Practice (pp. 43–52). New York, NY: Springer New York.

Masten, A.S. (2014). Ordinary Magic: Resilience in Development. New York: Guilford Publications.

Prince-Embury, S. & Saklofske, D.H. (2013). Resilience in children, adolescents, and adults: translating research into practice. The Springer series on human exceptionality. New York: Springer Science+Business Media.

Skytte Jakobsen, I. (2017). Forebyggelse ud fra et resiliensperspektiv. I Pædagogen som myndighedsperson: en grundbog. Samfundslitteratur.

Sommer, D. (2017). Udvikling: fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab. Professionernes begreber (1. udgave). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Ungar, M. (2012). The social ecology of resilience: a handbook of theory and practice. New York: Springer.

Zautra, A.J., Hall, J.S. & Murray, K.E. (2010). Resilience: A new definition of health for people and communities (May). I J. W. Reich, A. J