Planlægning

- projekt med arbejdsark

Formål

Formål: At støtte børnene i at planlægge projekter. Det er en god opfølgning på ’Mit nærområde’. børnene planlægger et konkret projekt i lokalområdet, der ligeledes styrker børnenes oplevelse af ejerskab og overblik over indsatser.

Deltagere: Børn på mellemtrinnet og i udskolingen.

Materiale: Kopier af arbejdsarket ’Planlægning af projekter’

Arbejdsark planlægning

Beskrivelse

Inddel børnene i passende grupper, og sørg for, at hver gruppe har arbejdsarket ’Planlægning af projekter’. 

  • Gennemgå arket sammen med børnene i plenum, og tag gerne imod brainstorm-idéer.
  • Mens børnene arbejder i grupper, cirkulerer fagpersonen rundt og støtter dem i processen.

1. Gruppen starter med at skrive deres mål og målgruppe på målflaget for enden af vejen.

2. Derefter drøfter børnene i gruppen og noterer på arbejdsarket.

a. Hvad der skal gøres (fx samarbejde med Red Barnets lokalforening om at skabe debat i lokalsamfundet om flere legepladser i lokalområdet).
b. Hvordan det skal gøres (f.eks. plakater, teater, musik, avis, samarbejde med lokalforening, forandringsskabende arbejde osv.), og hvad de har brug for til projektet (fx materialer).
c. Hvem der er ansvarlig for hvad.
      

3. Til sidst aftaler børnene en deadline for deres projekt og skriver datoen i flaget. Fagpersonen kan evt. spørge børnene, hvilke udfordringer de kan møde på vejen til målet. Hvis der er mulige udfordringer, så få børnene til at overveje, hvordan de kan håndtere eventuelle udfordringer. Eventuelle udfordringer og håndtering af disse kan skrives ved siden af vejen på arbejdsarket.