Mit nærområde

Formål

At give børnene mulighed for at skabe overblik over deres lokalsamfunds ressourcer og identificere eventuelle udfordringer, samt hvad de selv kan gøre for at gøre lokalsamfundet mere børnevenligt. Ved at lave kort, som børnene kan hænge op i klassen, får de et bedre overblik over lokalsamfundets
muligheder og udfordringer, som der evt. kan gøres noget ved.

NB! Øvelsen kan også bruges til at kortlægge f.eks. skolen, klasseværelset eller skolegården ved at lade børnene tegne et kort over et af disse områder og så diskutere rare og ikke så rare steder på disse områder med børnene.

Deltagere: Børn (mest egnet til mellemtrinnet og udskolingen) og lærere/pædagoger – evt. repræsentanter fra lokalsamfundet.

Hvor: På skolen eller hos lokal forening.

Tidsforbrug: 60-90 min. (NB! Dette inkluderer ikke forberedelse – der er en del forberedelse til denne øvelse (se nedenfor under materialer)).

boern og kort

Foto: Mette Frandsen

Materialer

Denne øvelse kræver en del forberedelse og materialer. Inden du starter øvelsen, skal du forberede følgende:

 1. Kort over børnenes lokalområde (f.eks. print fra Google Maps eller et kort over skolens område). NB! Hvis der er børn fra flere områder, kan I printe kort fra de forskellige områder (evt. nogle udvalgte – derfra hvor der er flest børn). Man kan på forhånd have printet kort i 3-4 forskellige niveauer, fra skoleniveau til et større område (f.eks. fra Google Maps). Børnene kan derefter vælge, hvilket kortudsnit de vil arbejde med. Eller I kan f.eks. i matematik tegne kortene selv med de rette mål og vinkler og så derefter bruge dem til ’Mit nærområde’ (de kan også produceres i samfundsfag eller
  håndarbejde).

 2. Evt. planche med de 10 resiliensfremmende grundingredienser.

 3. Evt. et smartboard, hvor det eller de valgte udsnit fra Google Maps kan vises for hele klassen.

 4. Symboler til ’Mit nærområde’ kan hentes her: https://redbarnet.dk/media/2978/symboler-mitomraade-en-kortlaegning.pdf.

 5. Store plancher.

 6. Lim, sakse og tusser.
seks boern ved bord

Foto: Mette Frandsen

I øvelsen tager børnene i grupper afsæt i et kort over deres lokalområde og bruger symboler med henblik på: 

 • At fremhæve steder, der er sjove, trygge og rare for børn, samt at reflektere over områdets eksisterende tilbud, f.eks. skole- eller fritidstilbud 
 • At fremhæve steder, der er kedelige, utrygge eller farlige for børn 
 • At skabe overblik over, hvilke fokusområder i lokalsamfundet de gerne vil være med til at forbedre eller udvikle 
 • Eventuelt at koble kortlægningen til diskussion af de 10 resiliensfremmende grundingredienser ved at lave en fotosafari, hvor børnene i grupperne skal tage billeder af ting/steder, de forbinder med den grundingrediens, de er blevet tildelt.

Øvelsen går også ud på at kortlægge, hvilke handlemuligheder man som barn har, og hvor man kan få hjælp, hvis man oplever, at ens rettigheder krænkes, eller man ikke trives. 

Idé: De 10 resilienstemaer/grundingredienser (tillid, mening, retfærdighed, selvstændighed, medbestemmelse, samarbejde, samhørighed, livsglæde, rettigheder, omsorg) samt de to kontekster ud over skolen (forældre/hjem og lokalsamfund) kan eventuelt også inddrages i diskussionen. I forhold til livsglæde kan man f.eks. snakke om, hvilke steder der gør én glad/hvor man synes, der er smukt. Ved retfærdighed kan man fx diskutere, om det er retfærdigt, at det altid er de samme, der har fodboldbanen, og så videre. Derfor kan det være en god idé at lave øvelsen ’Mit nærområde’ i forlængelse af ’Klassesamtale om klassens værdier’ og som supplerende miniaktivitet til ’Det gode frikvarter’ med fokus på skolens områder.

Beskrivelse:

1. Børnene inddeles i grupper med ca. fem i hver. 

Sørg for, at hver gruppe har: 

 • Et printet kort over lokalsamfundet 
 • Symboler til ’Mit nærområde’ 
 • En planche, lim, saks og tusser. 

 2. Børnene limer deres områdekort op på planchen.

3. Derefter drøfter børnene i grupperne følgende: 

 • Hvor er det sjovt/trygt/rart at være? Hvilke tilbud er der til børn i lokalområdet? 
 • Hvor kan man søge støtte eller hjælp, hvis man har brug for det? 
 • Hvor er det kedeligt/utrygt/farligt at være?  
 • Hvad vil de gerne være med til at forbedre eller udvikle? 

4. Børnene limer de symboler på planchen, som de synes giver mening, og skriver deres kommentarer under symbolerne og tegner pile ind til de konkrete steder på kortet. 

5. Børnene fremlægger efterfølgende deres plancher for hinanden med fokus på de fire ovenstående punkter. Børnene kan evt. fremlægge ud fra et stort kort, der vises på smartboard. 

6. Hvis I har tid og synes, det er relevant, kan I eventuelt inddrage (nogle af) de 10 resilienstemaer/grundingredienser i diskussionen.

7. På baggrund af børnenes kortlægning af lokalsamfundet kan I sammen tale om, hvad børnene ønsker at ændre, og hvad I kan gøre for at opnå dette. I kan arbejde videre med nogle af de resultater, I får fra ’Mit nærområde’, ved at lave små projekter ud af det – fx skabe debat i kommunen om en farlig vej, at der mangler en legeplads eller lignende. Til dette kan I bruge redskabet til ’Planlægning af projekt med arbejdsark’