Fritidsaktiviteter i mit område

Formål

Formål: At øge børnenes kendskab til lokalområdet og til, hvilke typer af fritidstilbud der er i lokalområdet.

Deltagere: Børn (mest egnet til mellemtrinnet og udskolingen) og lærere/pædagoger – eventuelt repræsentanter fra lokalsamfundet.

Hvor: På skolen eller hos en lokalforening.

Tidsforbrug: 60-80 minutter (NB! Dette inkluderer ikke forberedelse – der er en del forberedelse til denne øvelse (se nedenfor under materialer)).

Materialer: Denne øvelse kræver en del forberedelse og materialer. Inden du starter øvelsen, skal du forberede følgende:
1. En bold eller andre sjove/fjollede kasteredskaber (fx en slasket plastikhøne eller et tøjdyr).
2. Kort over børnenes lokalområde (fx print fra Google Maps eller kopier fra et kort). NB! Hvis der er børn fra flere områder, kan I printe kort fra de forskellige områder (eventuelt nogle udvalgte – derfra hvor der er flest børn). Man kan på forhånd have printet kort i 3-4 forskellige niveauer, fra skoleniveau til et større område. Børnene kan derefter vælge, hvilket kortudsnit de vil arbejde med. Eller I kan f.eks. i matematik tegne kortene selv med de rette mål og vinkler og så derefter bruge dem (eller de kan produceres i samfundsfag eller håndarbejde).
3. Eventuelt et smartboard, hvor det eller de valgte udsnit fra Google Maps kan vises for hele klassen.
4. Hent symboler til ’Mit nærområde’ 
5. Store plancher.
6. Lim, sakse og tusser.

Foto: Mette Frandsen

Foto: Mette Frandsen

Baggrundsviden:
Deltagelse i fritidsaktiviteter har stor betydning for børns trivsel, udvikling og sociale liv. Fritidsaktiviteter omfatter ikke kun sport, men dækker også over ting som fx musik, smykkedesign, kunst og meget mere. Derfor er både fritidsklub, sport, kreative tilbud samt rådgivningstilbud inkluderet i dette redskab. 

Derudover er formålet også, at børnene bliver opmærksomme på almindelige og hverdagsrelaterede ting fra lokalområdet - fx hvor man kan købe ind, og hvor man kan tage bussen fra. Lokalområdet kan være både stort og småt; derfor er det selvfølgelig op til den enkelte fagperson, hvor meget af lokalområdet, der skal udforskes.

Nogle gange kan det være svært at være den nye eller ikke at have nogen at følges med, så tal gerne med børnene om muligheden for at tage med hinanden til en fritidsaktivitet.

I Red Barnet har vi indgået partnerskabsaftaler med enkelte kommuner om indsatsen Plads til Alle.Formålet er at hjælpe børn, der er afskåret fra foreningslivet af sociale, økonomiske eller kulturelle årsager, til at blive en del af et givende fællesskab.

Du kan læse mere om Plads til Alle her.

TIPS

Mange lokale museer arrangerer byvandringer. Snak evt. med dem om muligheden for at komme med på tur eller få en gratis rundvisning, da det også kan give et indblik i lokalområdet.

Beskrivelse:

Denne øvelse består af to aktiviteter: ’Min kammerat går til …’ (ca. 10 min.) og ’Kortlægning af fritidsaktiviteter i vores område’ (ca. 50-70 min.). I aktiviteten ’Min kammerat går til…’ leger man en lille leg med børnene, som giver dem et overblik over, hvor mange forskellige fritidsaktiviteter der findes. I aktiviteten ’Kortlægning af fritidsaktiviteter i vores område’ laver børnene en systematisk kortlægning af fritidsaktiviteter og tilbud i deres lokalområde. Fremgangsmåden til denne aktivitet bygger på redskabet ’Mit nærområde’, men man behøver ikke at have lavet ’Mit nærområde’ for at kunne lave ’Kortlægning af fritidsaktiviteter i vores lokalområde’.

 

 

Min kammerat går til … (ca. 10 min.)

1. Bed børnene om at danne en rundkreds. 104

2. Bed en af børnene om at starte en sætning, som lyder: 'Min kammerat har travlt i sin fritid. Hun/han går nemlig til …' Barnet indsætter selv en fritidsaktivitet (fx parkour). Man må godt finde på noget, hvis alle ens kammerater går til fodbold, og det er blevet nævnt.

3. Næste barn gentager sætningen og aktiviteten plus en ny aktivitet.

4. Sådan fortsætter I rundt i cirklen. Til sidst er listen af aktiviteter lang og svær at huske. Hvis en ikke kan huske rækkefølgen, opfordres de andre børn til at hjælpe.

5. Afslut øvelsen med at tale med børnene om, hvad de bruger deres fritid på at lave.

Kortlægning af fritidsaktiviteter i vores område (cirka 50-70 min.)
I denne aktivitet tager børnene i grupper afsæt i et kort over deres lokalområde og bruger symboler.

boern og kort

Beskrivelse:

1. Børnene inddeles i grupper med ca. fem i hver.

Sørg for, at hver gruppe har:
- et printet kort over lokalsamfundet
- symboler til ’Mit nærområde’
- en planche, lim, saks og tusser.

2. Børnene limer deres områdekort op på planchen.

3. Derefter drøfter børnene i grupperne følgende:
- hvilke fritidstilbud er der til børn i lokalområdet (både gratis og dem, der koster noget)?
- hvor i området kan man finde disse fritidstilbud?
- hvordan kan man komme til at benytte disse tilbud, hvis man gerne vil?

4. Børnene limer de symboler på planchen, som de synes giver mening, og skriver deres kommentarer under symbolerne og tegner pile ind til de konkrete steder på kortet.

5. Børnene fremlægger efterfølgende deres plancher for hinanden med fokus på de ovenstående punkter. De kan eventuelt fremlægge ud fra et stort kort, der vises på smartboard.

6. På baggrund af børnenes kortlægning af fritidstilbud i lokalsamfundet kan I sammen tale om, hvad børnene ved om deres lokalområde – og hvordan de oplever, hvor der er sjovt/trygt/rart at være og hvorfor, og hvor der er kedeligt/utrygt/farligt at være, samt hvor man kan søge hjælp, hvis man har brug for det (hvis ikke I allerede har gjort dette i aktiviteten ’Mit nærområde’).

Foto: Mette Frandsen

Foto: Mette Frandsen

Foto: Mette Frandsen
Foto: Mette Frandsen

Variationer:
Anvend mapping af et område og en efterfølgende tur til at afdække andre ressourcer i lokalområdet. Hvor handler man ind? Hvor kan man gå i klub? Hvor er biblioteket/kunstmuseet? Man kan også inddele børnene i mindre grupper og lade dem planlægge temaruterne i lokalområdet. De kan fungere som turistguider for deres klassekammerater.

Tag eventuelt børnene med på en guidet tur i lokalområdet. Lad fx børnene vise deres fritidsaktiviteter eller boligområder frem.

Lav et teaterstykke eller en film

I kan forberede et kort teaterstykke eller en film om fritid og fritidsaktiviteter i området, som I efterfølgende viser for hinanden i klassen eller for andre klasser på skolen eller uden for skolen. Overvej, hvordan I vil formidle emnet, og hvem I vil formidle til. Historien kan bestå af:
1) et problem
2) hvordan problemet blev løst.

Temaidéer: Eli keder sig hver dag efter skole – Ella vil gerne begynde til en sportsgren, men hun ved ikke, hvordan man bliver meldt til.