Lokalsamfund

Introduktion

Det miljø, som omgiver os, tilbyder både ressourcer og udfordringer. Hvis vi arbejder systematisk med at identificere de gode og mindre gode områder i vores lokalsamfund, får vi mulighed for eventuelt at gøre noget ved de mindre gode steder sammen. På den måde kan skolen blive klogere på sit nærmiljø og omvendt.

En skoles lokalsamfund ser forskelligt ud, og det afhænger naturligvis af, hvor skolen er placeret. Nogle steder kommer børnene på skolen fra et større geografisk opland, så der kan være tale om, at børnene har tilhørsforhold til flere forskellige lokalsamfund. En vigtig pointe i forhold til lokalsamfundet er at vænne alle parter til at tænke 'hvad kan jeg byde ind med' og ikke kun 'hvad kan de andre tilbyde os/hvad kan jeg få ud af mit lokalområde'.

Det er netop, hvad et forpligtende samarbejde og fællesskab handler om. Lokalsamfundet har også et stort potentiale for at skabe nye fællesskaber på tværs af aldersgrupper og andet. Så hvis man engagerer sig aktivt i sit lokalsamfund og kender til de tilbud og ressourcer, der findes i ens nærområde, vil man også opleve at få mere retur. Denne del af ALLE SAMMEN giver nogle bud på, hvordan man kan kortlægge ressourcer og engagere sig i sit lokalsamfund. Det kan være lige fra små tiltag (som at bage kage til de ældre på plejehjemmet) til at prøve at påvirke de lokalpolitiske processer, sådan at ens lokalområde bliver et rarere sted for børn at være.

Redskaber