Ledelse

Introduktion

Ledelsen udgør den grundlæggende ressource i strukturelt at understøtte og fremme resiliensprocesser på en skole og indgår i skolens relationelle system med en særlig ansvarsfuld position over for den kultur og de værdier, der eksisterer. Ledelsens måde at kommunikere og agere på har stor betydning for skabelsen af muligheder i resten af systemet. Ledelsen har samtidig ansvaret for at tilrettelægge rammerne, således at alle skolens børn og ansatte har mulighed for at blive en del af resiliensfremmende fællesskaber.

For nogle ledere er der brug for at gå foran i en kulturforandring, hvor meget skal ændres; for andre handler det mere om en kulturforankring, hvor der allerede er en god kultur. I det hele taget er det en god idé at genbesøge skolens værdier og fundament med jævne mellemrum og sikre sig, at alle er ombord, og at værdierne også er synlige og udleves på skolen.

Kulturforandringerne skal ses som en investering – det kan kræve meget arbejde indledningsvis, men giver afkast i form af resiliensfremmende miljøer, der kan være med til at minimere konflikter og understøtte bedre processer, når udfordringer dukker op.

Som leder har man fx mulighed for at vælge at lægge luft mellem timer og aftaler på skolen, således at ansatte har mulighed for roligt at gå fra time til time eller fra møde til møde. Herigennem signaleres der også til børn, at de er velkomne til at henvende sig til den voksne. Dette har rigtig meget med skolens kultur og værdier at gøre. Skolen skal gøre sig klart, hvilke værdier den synes er vigtige for en resiliensfremmende skolekultur – det kunne for eksempel være (nogle af) de 10 grundingredienser (tillid, mening, retfærdighed, selvstændighed, medbestemmelse, samarbejde, samhørighed, livsglæde, rettigheder og omsorg) – og hvordan disse bedst kan integreres i skolens hverdag. Som en del af dette er det også vigtigt at gøre sig klart, hvilket børnesyn man har, og hvordan skolen kan styrke de professionelle relationskompetencer og kombinere relationsudvikling med trivsel og læring.

'Resiliensarbejdet er noget med at vande og gøde, så tingene kommer til at fungere' 

- en ansat på en af de skoler, der har været med til at udvikle ALLE SAMMEN


'Når medarbejderne trives – når der er et resilient miljø blandt de voksne – så er der en direkte afsmittende effekt på børn og unge. Derfor er det en vigtig ledelsesopgave, at understøtte et godt arbejdsmiljø på skolen.'

- en ansat på en af de skoler, der har været med til at udvikle ALLE SAMMEN

Redskaber

Redskaberne i denne del er i høj grad møntet på personalet, men kræver ledelsens facilitering, planlægning og støtte. Hvorfor de netop er placeret i denne gruppe.

Relationskompetence – i hverdagshandlinger

Det er ofte i de små hverdagshandlinger, at en skoles kultur bliver tydelig, og din rolle som leder er meget vigtig her. Du gør sikkert allerede en masse handlinger i det daglige, som har betydning for relationerne mellem alle skolens aktører; ledelsen, de ansatte, børn og forældre. Her er samlet en række ideer fra forskellige skoler – til inspiration og lige til at afprøve i praksis.

  • Skolens ledere går en morgenrunde hver morgen på skolens udeareal, inden skoledagen starter og hilser på børn, forældre og ansatte på vej til skole.

  • Skolens ledere er synlige i og omkring personalerummet hver morgen og hilser på alle, samt i løbet af dagen og særligt i pauserne.

  • Skolens ledelse deltager jævnligt i personalets teammøder og er faste deltagere på afdelingsmøder.

  • Skolens ledelse kommunikerer ofte i tale og på skrift, f.eks. skriver hyppige nyhedsbreve til personale, børn og forældre med fokus på skolens liv og resiliensfremmende aktiviteter og værdier.

  • Skolens ledere udstråler en 'jeg har set dig' og 'jeg vil altid høre dig'-attitude. På den måde udstråles det, at ledelsen er der for de ansatte, børn og forældre og har dem på sinde.

  • Åben-dør-politik for lærere, pædagoger, børn og forældre. Dørene til skolens ledelse står som regel åbne, når der ikke er møder. På den måde signaleres det, at ledelsen altid er tilgængelig for de ansatte, børnene og forældrene.

  • Skolens afdelingsledere deltager i klasser, årgange og/eller afdelingers samlinger og aktiviteter (musical, emneuger, projekter) sammen med børn, personale og forældre. Skolens ledelse deltager i svære samtaler med forældre og på forældremøder efter behov.

Ideer til det videre arbejde

  • Ledelsen er opmærksom på vedligeholdelse af kompetencer ved nye som gamle medarbejdere – og særligt omkring udskiftning af personale.
  • Revidere skolens trivsels- og antimobbestrategi, muligvis støttet med fokus på De 10 resiliensfremmende grundingredienser (Tillid, Retfærdighed, Selvstændighed, Medbestemmelse, Samarbejde, Samhørighed, Livsglæde, Rettigheder og Omsorg).

  • Gøre skolens visioner synlige – fx ved at skrive dem på et offentligt sted på skolen, bruge dem i kommunikation på intra osv, således at alle – både børn, personale og forældre – hver dag mødes med ordene eller værdigrundlaget. – Og sæt handling bag ordene.

Eksempel fra Thyregod Skole