Forældre - skole-hjem-samarbejdet

Introduktion

Forældre spiller en meget stor rolle i børns udvikling, og samarbejdet mellem skolen og hjemmet har stor betydning for barnets trivsel i begge miljøer. Forældrene udgør en vigtig samarbejdspartner i at skabe et resiliensfremmende miljø i skolen, fordi forældrene er rollemodeller for børnene, og fordi forældrene faktisk udgør den største gruppe af voksne, der er til stede i skolen. På en skole med fx 500 elever er der potentielt set 1.000 forældre, mens der til sammenligning kun er omkring 70 lærere, pædagoger og ledere. Man kan kalde forældrene for ’den usynlige klassekammerat’, da de naturligvis ikke er til stede hele tiden i skolen, men deres holdning til andre børn og forældre, lærere og pædagoger, skolens ledelse, samt hvad der foregår på skolen, påvirker jo i høj grad børnene. Derfor er det vigtigt at tale med forældrene om deres rolle og give dem redskaber til at forstå, hvilke handlinger der styrker deres – og andres – børns muligheder for at udvise resilient adfærd.

Det kan være betydningsfuldt at styrke forældrenes relationer til hinanden ved at danne forældrenetværk omkring klassen, da sammenhold omkring børn giver sammenhold mellem børn. Opfordr forældrene til at lære hinanden at kende og tage godt imod nye forældre.

I dette arbejde er det vigtigt at overveje, om forældrene oplever at have en reel mulighed for deltagelse. Forældre er forskellige. De har forskellige økonomiske og sociale ressourcer, og deres forudsætninger for at deltage i sociale aktiviteter med andre forældre kan være meget forskellige. Mens en gruppe forældre altid står klar til at bidrage, det være sig ved at arrangere sociale aktiviteter for andre forældre, bage kage til klassefesten eller tilbyde kørsel til en udflugt, vil der altid være en gruppe forældre, der ikke har det samme overskud. Muligvis forsøger forældre med mindre overskud at prioritere deres ressourcer i forhold til alt det, de andre arrangerer, eller når til et punkt, hvor de helt forsøger at undgå det, fordi de føler sig forkerte i de andre forældres selskab. Alle forældre vil det bedste for deres børn, og alle gør det så godt, de kan. Det er vigtigt, at I som skole sætter rammerne for de sociale aktiviteter og sætter overliggeren et sted, hvor alle forældre kan følge med.

Forældrenes indbyrdes relationer og kendskab til hinanden gør dialog og kontakt nemmere, også hvis der opstår konflikter mellem børnene. Sørg for, at alle forældre har mulighed for at deltage i forældrefællesskabet, og at forældrene på møder og ved arrangementer blander sig på kryds og tværs, så det ikke altid er de samme forældre, der hygger sig sammen. På forældremøder kan lærere og pædagoger bestemme, at forældrene sidder på deres barns plads, og ved arrangementer fx lave bordkort og grupper, så forældrene blander sig med hinanden.

Relationskompetence

Relationskompetence i hverdagens handlinger i forhold til skole-hjem-samarbejdet:

 • Mød alle forældre ligeværdigt og omsorgsetisk, og undgå fordomme over for forældrene.
 • Lyt til forældrene og deres viden om barnet – forældrene kender barnet, når det er på
  hjemmebane og færdes i andre kontekster uden for skolen.
 • Hjælp kolleger til at skabe nye narrativer om forældre, eller inddrag forældrene på måder, så de
  selv kan skabe dem.
 • God kommunikation mellem skole og hjem er vigtig, både i skrift og tale. På mange skoler er man
  allerede rigtig bevidst om dette og ved også, at hvis noget er svært omkring barnet, er det bedre at
  tale sammen end at skrive en mail om det. Flere skoler lægger også vægt på at kommunikere de
  gode historier til forældrene, hvilket også er rigtig vigtigt.
 • Lad barnet mærke, at lærere, pædagoger og forældre samarbejder og vil det bedste for barnet.
 • Opfordr forældrene til at være åbne om hjemlige forhold, der påvirker deres barn.
 • Fortæl forældrene, at de altid kan henvende sig angående deres barn, og afhold behovssamtaler ud
  over de fastlagte skole-hjem-samtaler. Vær dog opmærksom på, at det faktisk kan skabe et
  omvendt problem – særligt blandt ressourcestærke familier, der nogle gange kan komme til at slide
  lærere op i deres bekymring over barnet, så der er færre ressourcer til de børn, der har mere brug
  for hjælpen.
 • Søg hjælp hos ledelsen, kolleger eller skolens vejledere, hvis der er forældre, som du har det svært
  med. Få sparring og måske konkret hjælp til en eventuelt svær samtale.

Redskaber