Venskabsklasser

Formål

At skabe skolemakkere mellem små og store børn for på den måde at styrke alle børns trivsel og en positiv skolekultur/fællesskabet på tværs af klasser og årgange.

Ved at have en venskabsklasse kan de yngre børn blive mere trygge, også ved overgangen fra indskoling til mellemtrin, og de store børn kan opleve sig mere værdsatte.

Deltagere: To forskellige klasser, gerne på forskellige klassetrin.

Tidsforbrug: Det kan variere og afhænger af, hvor meget tid der prioriteres til det.

Beskrivelse

1. Små og store klasser mikses, afhængigt af skolens størrelse. På en skole med klasser fra 0.-9. klasse kan man fx koble 0. klasse med 5. klasse, 1. klasse med 6. klasse, 2. klasse med 7. klasse, 3. klasse med 8. klasse og 4. klasse med 9. klasse.

2. Man kan vælge at lave en heste-føl-ordning, hvor børnene i de to klasser bliver sat sammen i makkerpar. Hvis der er et ulige antal børn i hver klasse, kan nogle af børnene have den samme makker. Husk at danne nye makkere, hvis et barn stopper i klassen. Idéen med makkerpar er, at så har man altid som udgangspunkt en at være sammen med, når man mødes med venskabsklassen.

3. Introducér begge klasser hver især for konceptet ’venskabsklasser’. Hvordan kan man være en god skolemakker? Især det ældste barn/den unge skal være bevidst om, hvordan man kan være en god rollemodel. Det er vigtigt, at den store opfører sig ansvarligt over for den yngre, men den store har ikke ansvaret for den yngre.

4. Der findes mange mulige aktiviteter, som de to venskabsklasser kan lave sammen, og aktiviteterne kan have både sociale og faglige mål. Det er en god idé at lade venskabsklasserne selv være med til at bestemme, hvad de gerne vil lave sammen.

Idéer til aktiviteter

  • Trivselsaktiviteter – fx legeforløb eller fodboldforløb, hvor de store fx lærer de yngre om fairplay.
  • Spilletime, fx brætspil eller skakturnering.
  • Frikvartersaktiviteter.
  • Traditioner omkring højtider og andre faste arrangementer.
  • Fælles projekter som fx morgenløb, teater, festlige arrangementer med mere.
  • Faglige forløb – fx oplæsning i dansk, fortælletimer, praktisk matematik, oplæg om interessante emner (alle fag).
  • Lektielæsning.