Klassesamtale

- om klassens værdier

Formål

At få identificeret vigtige værdier for klassens trivsel og handlinger, børnene selv kan gøre i hverdagen for at understøtte disse værdier.

Sammen med læreren/pædagogen (evt. begge) får børnene diskuteret de 10 resiliensfremmende grundingredienser samt prioriteret, hvilke værdier der er de vigtigste for klassen. På baggrund af dette kan klassen lave en plan for, hvordan de sammen kan gå videre med nogle af temaerne i klassesamarbejdet fremover.

Deltagere: Børn (alle trin), pædagoger og lærere.

Hvor: I klassen eller andre steder på skolen.

Tidsforbrug: 45-90 min. (Husk også at sætte tid af til at sætte dig ind i denne øvelse, se filmene, print plakaten ud med videre).

Materialer

 • Film: ’Professoren og børnene – om de 10 grundingredienser i resiliensfremmende miljøer’. 
">

Se eventuelt også de små enkeltfilm (3-5 minutter per film) om hver af grundingredienserne – eller vælg nogle af dem ud, og se dem.
 

 • Arbejdsark/planche med de 10 grundingredienser. Der er indsat en simpel version nedenfor. I kan også bruge plakaten, som I kan printe ud og hænge op. 
 • Små klistermærker til afstemning (tre klistermærker pr. barn).

Beskrivelse

1. Se filmen ’Professoren og børnene – om de 10 grundingredienser i resiliensfremmende miljøer’, (Tillid, mening, retfærdighed, selvstændighed, medbestemmelse, samarbejde, samhørighed, livsglæde, rettigheder og omsorg) og få en kort snak om, hvad børnene synes om den.

2. Hæng arbejdsarket eller plakaten med de 10 grundingredienser op på væggen.

3. Gennemgå grundingredienserne (Tillid, mening, retfærdighed, selvstændighed, medbestemmelse, samarbejde, samhørighed, livsglæde, rettigheder og omsorg), og bed børnene om individuelt at reflektere over, hvilke de synes er de vigtigste.

4. Udlevér tre klistermærker til hvert barn sammen med en lille version af plakaten (printet i A4). Bed børnene hver især om at sætte deres tre klistermærker på den lille version af plakaten ud for de grundingredienser, de synes er de vigtigste, for at alle har det godt og trives i klassen. Man må gerne sætte flere klistermærker ved samme tema – men man har kun tre pr. person. Forklar børnene, at det er anonymt – man må sætte sine klistermærker, hvor man har lyst.

5. Når alle børn har stemt, samler du de små plakater sammen.

6. Bed et barn hjælpe med at sætte streger på arbejdsarket/planchen ud for de grundingredienser, du læser højt fra de små plakater med klistermærker på. For hvert klistermærke sættes en streg på arbejdsarket/planchen.

7. Til sidst faciliterer du en dialog vedrørende de 3-5 grundingredienser, som på baggrund af børnenes afstemning fremstår som de vigtigste. Der er lavet en lille kort film om hver af de 10 grundingredienser. Forud for dialogen kan I se de 3-5 små film, der passer til de 3-5 temaer, der er blevet prioriteret højest. Formålet med dialogen er at få idéer til, hvordan I kan styrke nogle af de grundingredienser, der er vigtige for børnene, og hvordan I kan få disse bedre integreret i jeres hverdag på skolen. I kan også sammen sætte handlinger på de udvalgte ingredienser og følge op på dem i den kommende periode.

Idéer til dialog efter afstemning:

 • Hvorfor synes I, at disse 3-5 temaer er de vigtigste temaer?
 • Hvad kan vi gøre hver for sig og sammen for at arbejde videre med de her temaer i skolen (gerne pr. tema, altså ét tema ad gangen)?
 • Hvad kan du selv gøre?
 • Hvad kan klassen gøre?
 • Hvad kan lærerne og pædagogerne gøre?
 • Hvad kan ledelsen/skolen gøre?

 8. Dokumentér resultaterne af diskussionen, så I kan arbejde videre med det. Lav gerne nogle konkrete aktiviteter (fx i en handleplan) på baggrund af det, I diskuterer. Hvis der er tid, kan I også dele børnene op i grupper af ca. 4-5 og bede dem lave en række handleværdier ud fra de værdier, som er blevet prioriteret højest, sådan at værdierne ikke bare forbliver ord, men bliver værdier omsat i handling.

En handleværdi ud fra værdien ’retfærdighed’ kunne være: Alle skal behandles lige godt – det betyder for os, at arrangementer og fødselsdage altid er for enten alle børn eller alle pigerne/alle drengene. Et andet eksempel kunne være ud fra værdien ’samhørighed (fællesskab)’: Vi samarbejder med hinanden; det betyder, at vi hjælper hinanden i klassen (kom gerne med konkrete eksempler på, hvad dette kunne være i forhold til). Dette skrives evt. på en planche og hænges op i klassen.

9. Hvis I vil brede det yderligere ud på skolen, kan I gøre følgende:

 • Lad børnene præsentere resultatet af diskussionen/handleplanen for andre klasser og/eller forældre.
 • Lav samme øvelse med hele årgangen/sporet.
 • Lav samme øvelse med hele skolen/alle klasser (eventuelt samlet).

Eksempler på børnehandlinger

Eksempler på børnehandlinger fra Thurø Skole (børnene vælger selv en handling, de vil arbejde med i to uger)

Eksempler

Tillid:
• At man siger undskyld for noget, man gør, som ikke er tillidsvækkende. På den måde genskabes lidt
tillid.
• At man ikke skal drille nogen, der er anderledes – fx udtaler noget anderledes.
• At man viser interesse for hinanden – så øger man tilliden til hinanden, fordi man lærer hinanden
bedre at kende.


Retfærdighed:
• At man giver sig.
• Hvis man ikke kan blive enige om, hvem der skal bestemme, kan man fx slå ’sten, saks, papir’.
• At man deles om at bestemme.


Samarbejde:
• At man kan vælge at være sammen med mange forskellige i gruppearbejde.
• At man selv tager ansvar.
• At man hjælper ens klassekammerater til at gøre det rigtige.

Klassesamtalen om klassens værdier

Arbejdsark til ’Klassesamtalen om klassens værdier’, de 10 grundingredienser


De 10 grundingredienser i social resiliens:

 1. TILLID … vi kan stole på hinanden.
 2. MENING … det giver mening at være her, vi har gode frikvarterer, vi kan se, hvad undervisningen
  skal bruges til, vi ved, hvad der giver mening for os.
 3. RETFÆRDIGHED … alle får lige muligheder, vi behandles forskelligt for at blive behandlet ens,
  der er accept af forskelsbehandling og en retfærdig fordeling af arealer, ting, legetøj, opgaver mv.
 4. SELVSTÆNDIGHED … have tillid til sig selv, og hvad man kan og mener.
 5. MEDBESTEMMELSE … være med til at bestemme, opleve, at der handles, have medindflydelse,
  have ret til deltagelse, være med i børneråd mv.
 6. SAMARBEJDE … hjælpe hinanden, arbejde sammen og have blik for at ’spille hinanden gode’.
 7. SAMHØRIGHED (fællesskab) … oplevelsen af at høre til i fællesskabet, hvor der er plads til
  forskellighed, og alle er nødvendige.
 8. LIVSGLÆDE … at glæde sig til at komme i skole, være nysgerrig på verden, have et positivt syn,
  være optimistisk og have lyst til ting.
 9. RETTIGHEDER …  vores rettigheder og grænser respekteres, vi kender vores eget ansvar, vi ved, hvad man må og ikke må og hvad man har ret til.
 10. OMSORG … have venner, være gode ved hinanden.
TILLID
MENING
RETFÆRDIGHED
SELVSTÆNDIGHED
MEDBESTEMMELSE
SAMARBEJDE
SAMHØRIGHED
LIVSGLÆDE

De 10 resiliens grundingredienser

I kan også downloade plakaten med de 10 grundingredienser og printe den ud og hænge den op, når I snakker om værdierne.

Variation:

Tegn de 10 resiliensfremmende temaer. Bed børnene om at gå sammen i grupper (af 4), hvor de sammen skal vælge 1-2 af de 10 temaer, som de selv synes giver mening, og lave en gruppetegning af dem, som efterfølgende diskuteres i klassen. (Kan også kombineres med ’Klassesamtale om klassens værdier’).