Sådan arbejder vi i katastrofer

Sådan arbejder vi i katastrofer

Beskyt børn i krig og konflikt. Din støtte gør en forskel.
DIN STØTTE GØR EN FORSKEL

For 389 kr. kan vi give en familie mad til to uger, tæpper og materialer til at sikre husly samt vacciner.

DE TO FASER I KATASTROFEN

Vores katastrofeindsats kan normalvis deles op i to faser (faserne tilpasses altid den relevante kontekst). 

Inden for få timer efter en krig eller katastrofe opstår, starter den første, akutte fase. Her kaldet ‘den første fase’. 

Sideløbende med den første fase begynder vi også at forberede en længerevarende indsats, her kaldet ‘den anden fase’, fordi vi ved, at en krig eller katastrofe ikke stopper, når kamphandlingerne er indstillet, eller når jordskælvet, tsunamien eller jordskælvet er overstået.  

For børn kan krig eller katastrofer have langstrakte konsekvenser.  

Og her er vi der også for dem for at genskabe stabilitet og for at få dem tilbage til deres barndom og deres liv. 

Børn udgør ofte over halvdelen af den berørte befolkningsgruppe i konflikt og katastrofer, og selvom behovene kan ligne hinanden, sikrer vi altid, at vores indsats passer til den relevante kontekst.  

Vores indsatser i første og anden fase kan indeholde følgende: 

DEN FØRSTE FASE

Vi møder de helt akutte behov for mad, vand, varme tæpper, hygiejnekits, behandling for underernæring samt - i tilfældet med for eksempel Ukraine - beskyttelse mod corona.  

  • Vi hjælper børn og deres familier økonomisk 
  • Vi har fokus på at informere om risikoen for landminer samt spredning af sygdomme 
  • Vi giver børn og deres omsorgspersoner psykologisk førstehjælp 
  • Vi giver børn trygge steder at være 
  • Vi genforener uledsagede børn med familier og omsorgspersoner 

DEN ANDEN FASE

Den langsigtede fase starter enten, når den akutte krise er ovre, eller når krisen er stabiliseret. Fasen indeholder fire overordnede nøgleindsatser: 

  • Nødhjælp 
  • Uddannelse 
  • Børnebeskyttelse 
  • Sikkerhedsnet 
Beskyt børn i krig og konflikt. Din støtte gør en forskel.
DIN STØTTE GØR EN FORSKEL

For 389 kr. kan vi give en familie mad til to uger, tæpper og materialer til at sikre husly samt vacciner.

Nødhjælp - Børn skal overleve 

Vores indsats for børns overlevelse er for eksempel at uddele medicin, at samarbejde med lokale sundhedsklinikker, at sikre rent drikkevand og behandle for akut underernæring samt sikre, at børn kommer sikkert til verden. 

Uddannelse - Børn skal lære 

Vores indsats for børns fortsatte læring er for eksempel uddeling af skolematerialer, fjernundervisning, oprettelse af midlertidige skoler samt træne lærere og pædagoger i at håndtere børns mentale tilstand under og efter en krig eller katastrofe. 

Psykosocial støtte - Børn skal beskyttes 

Vores indsats for at beskytte børn er for eksempel at give psykologisk førstehjælp (også online eller telefonisk, hvis det er det eneste mulige), at etablere børnevenlige områder, at evakuere særligt udsatte børn og at genforene børn med deres familier. 

Sikkerhedsnet - Børn skal bevare deres selvstændighed 

Vores indsats for, at familier opretholder deres selvstændighed, er for eksempel at give familierne direkte økonomisk hjælp, så de selv kan sørge for basale fornødenheder. På den måde bevarer de retten til at definere samt opfylde deres individuelle behov.