Laust Leth Gregersen

politisk chef hos Red Barnet

Laust Leth Gregersen er politisk chef hos Red Barnet. Han udtaler sig i pressen om politiske beslutninger, der påvirker børn.

Som politisk chef i Red Barnet står Laust Leth Gregersen i spidsen for Red Barnets fortalerarbejde for de dårligst stillede børn i Danmark og i resten af verden. Han arbejder for at sikre, at børns rettigheder ifølge FNs børnekonvention bliver respekteret i dansk og international lovgivning og administration.

Ansvarsområder

Laust Leth Gregersen udtaler sig i den offentlige debat om de politiske tiltag, der har betydning for de dårligst stillede børn. Han forsøger også at påvirke de politiske beslutninger, der er afgørende for børn i Danmark og resten af verden: Han har for eksempel spillet en vigtig rolle i arbejdet op til vedtagelsen af de nye verdensmål, som er en historisk mission for at udrydde global fattigdom og afskaffe vold mod børn.

Danmarks rolle i verden har Laust Leth Gregersens bevågenhed. Han deltager ofte til konferencer og møder, hvor det er muligt at gøre Red Barnets stemme gældende i politiske processer i FN, EU og andre internationale fora.

Bestyrelser og netværk

Laust Leth Gregersen har en lang række tillidsposter. Han er formand for Globalt Fokus, der er en samlende platform for 80 danske foreninger og folkelige organisationer, der er engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter.

Laust Leth Gregersen er Red Barnets repræsentant i Global Advocacy Group, som er det styrende organ i hele Save the Children’s internationale fortalerarbejde. Han fungerer som censor i international politik og politisk kommunikation på Københavns Universitet. Desuden er han bestyrelsesmedlem i Turning Tables, der er en NGO, som giver stemme til marginaliserede børn gennem film og musik.

Baggrund

Laust Leth Gregersen er kandidat i politisk kommunikation og ledelse fra Copenhagen Business School. Han har tidligere været sekretariatsleder i Concord Danmark, der er en sammenslutning af flere end 1.800 europæiske udviklings- og nødhjælpsorganisationer.

Laust Leth Gregersen har været ansat i Red Barnet siden 2014.

Læs mere 

Om Red Barnets arbejde
Laust Leth Gregersen om diskrimination af børn

Følg Laust Leth Gregersen på Twitter: @LaustLG