Lars Stilling Netteberg,
seniorkonsulent i Red Barnet

Foto: Louise Dyring Mbae

Lars Stilling Netteberg er Red Barnets ekspert i indsatser mod mobning. Han udtaler sig i pressen om, hvordan mobning påvirker børn. 

Lars Stilling Netteberg er seniorkonsulent og Red Barnets talsperson inden for mobning. Han er med til at tegne Red Barnets indsatser på området. Red Barnet arbejder på at forebygge og stoppe alle former for mobning af børn i børnehaver, skoler og sportsklubber. 

Vores arbejde mod mobning bygger en forståelse af, at mobning ikke handler om ét ondt barn, men om en utryg kultur i hele børnegruppen. Det betyder, at voksne er nødt til at arbejde med hele børnegruppen og skabe en positiv kultur i børnefællesskabet, frem for kun at fokusere på enkelte børn.  

Indsatser mod mobning 

Siden 2005 har Lars Stilling Netteberg sat mobning på dagsordenen i landets skoler, børnehaver, sportsklubber og i medierne. Han har været med til at udvikle Red Barnets indsats over for mobning, Fri for Mobberi, sammen med Mary Fonden. Fri for Mobberi er i dag Danmarks største anti-mobbeprogram til vuggestuer, børnehaver og indskolingen. Lars Stilling Netteberg har også været med til at udbrede Fri for Mobberi til Grønland, Færøerne, Estland og Island. 

Lars Stilling Netteberg har desuden udviklet Klubfidusen i samarbejde med Mary Fonden, DBU, MH24 og TrygFonden. Klubfidusen er et anti-mobbemateriale til danske fodbold- og håndboldklubber, der træner 6-12-årige børn. Materialet består af konkrete redskaber og aktiviteter, der har fokus på at styrke fællesskabet på og uden for banen.  

Bredt samarbejde mod mobning  

Lars Stilling Netteberg er ansvarlig for Red Barnets bidrag til Alliancen mod mobning – et samarbejde mellem Red Barnet, Mary Fonden og Børns Vilkår, der er de største aktører på området. Sammen vil vi udvikle helhedsorienteret undervisningsmateriale til danske daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser. Første projekt retter sig mod 4., 5. og 6. klasser i grundskolen.  

Andre ansvarsområder 

Som Red Barnets ekspert på feltet har Lars Stilling Netteberg afgivet Red Barnets høringssvar til lovgivning inden for mobbeområdet. Endelig har han igennem en længere årrække samarbejdet med forskere blandt andet fra Roskilde Universitet, der har lavet følgeforskning på Fri for Mobberi. Lars Stilling Netteberg har siddet i følgegruppen til det største danske anti-mobbeforskningsprojekt, eXbus, på Danmarks Pædagogiske Universitet. 

Baggrund 

Lars Stilling Netteberg er uddannet socionom fra RUC i 1985. Tidligere ansat hos Socialstyrelsen, Farum kommune, Døgnkontakten og har arbejdet som konsulent for anbragte børn indtil 2001. Han har været ansat i Red Barnet siden 2001. 

Læs også interview med Lars