Kuno Sørensen

psykolog hos Red Barnet

Kuno Sørensen er Red Barnets ekspert på vold og seksuelle overgreb mod børn. Han udtaler sig i pressen, når samfundet svigter børnene.

Som psykolog har Kuno Sørensen en særlig viden om de mest udsatte børn. I sit arbejde hos Red Barnet har han altid fokus på de mest udsatte børn og får løbende opdateret sin viden gennem konkrete opgaver med for eksempel at gennemse overgrebsbilleder af børn som anmeldes til Red Barnets anmeldelsestjeneste StopBørnepornografi. Kuno Sørensen deltager også i det internationale samarbejde om at bekæmpe børnepornografi på nettet.  

Kuno Sørensen rådgiver om børn og unges online-liv via rådgivningstjenesten SletDet. I medierne bliver han ofte inviteret til at kommentere og belyse sager, hvor børn har været udsat for omsorgssvigt, vold og seksuelle overgreb. Endelig medvirker Kuno Sørensen som børnesagkyndig dommer i tvangsfjernelsessager.

Netværk og rådgivning til regeringen

Kuno Sørensen deltager også i udvalg, faglige netværk og følgegrupper som regeringens følgegruppe til børnehusene og overgrebspakken. Han har desuden været med til at skrive Red Barnets høringssvar i forbindelse med forslag om ændringer i lovgivningen på hans område.   

Udgivelser

Kuno Sørensen har udgivet en række kronikker, artikler og publikationer om udsatte børn, blandt andet faghæftet Sårbar og søgende, som fokuserer på anbragte børn og udfordringerne med at beskytte dem i deres onlineliv. Han er også medforfatter på antologien 'Hvor slemt ka' det be? ", som sætter fokus på, hvordan børn og unge kan blive udsat for seksuelle overgreb på internettet og de sociale medier.  

I 2014 var Kuno Sørensen med til at udvikle undervisningsmaterialerne 'Sig det som det er' om alkoholmisbrug, psykisk sygdom og vold i familien. I den forbindelse besøgte han sammen med Red Barnet-kollegaen Gitte Jakobsen mere end 160 danske skoler, hvor de gik i dialog med eleverne om disse tabubelagte emner. 

Baggrund

Kuno Sørensen er uddannet psykolog fra Københavns universitet i 1985. Han har tidligere arbejdet på børne- og familieområdet som psykolog i kommuner og børnepsykiatrien. Fra 1996-2001 var han leder af Københavns Amts Børne- og Familierådgivning. Kuno Sørensen er autoriseret psykolog og har specialistgodkendelse i psykoterapi. Han har været ansat i Red Barnet siden 2001. 

Læs mere

Interview med Kuno Sørensen
Om Red Barnets indsats mod vold og overgreb