Kristine Mærkedahl Jensen

katastrofechef hos Red Barnet

Red Barnets nødhjælpsindsatser i hele verden.

Kristine Mærkedahl Jensen er katastrofechef og ansvarlig for Red Barnets humanitære arbejde, når vi rykker ud med nødhjælp i både akutte og langstrakte katastrofer. Hun leder Red Barnets danske og udenlandske nødhjælpsarbejdere, der er sendt ud til vores internationale nødhjælpsoperationer. 

Hurtige indsatser når katastrofen rammer

Kristine Mærkedahl Jensen har mange års erfaring med, hvordan Red Barnet og andre organisationer arbejder under humanitære kriser, naturkatastrofer og krige. Når en katastrofe er sket, er det helt afgørende, at nødhjælpen kommer hurtigt frem for at redde flest mulige menneskeliv. Inden for 24 timer begynder Red Barnet at uddele medicin, mad, rent vand, hygiejne-kits og telte. Red Barnet kan hurtigt rykke ud, fordi vi allerede har medarbejdere, kontorer og beredskabsplaner på plads i 120 lande verden over. Kristine Mærkedahl Jensen har de seneste år rejst ud til nødhjælpsindsatser i blandt andet Tyrkiet, Jordan, Indien, Mali, Sydsudan og den Central Afrikanske Republik.

Udtaler sig bredt om nødhjælp

Kristine Mærkedahl Jensen har specialviden om mange forskellige temaer, som for eksempel børnebeskyttelse, psykosocialt arbejde, uddannelse, børns rettigheder, katastrofeforebyggelse, genopbygning, fødevaresikkerhed, sundhed og ernæring i forbindelse med katastrofesituationer. Derudover er hun også ekspert på international humanitær koordination – herunder Red Barnets engagement i at tilbyde uddannelse til børn i katastrofer sammen med UNICEF. Inden for Kristine Mærkedahl Jensens kompetencer ligger også emner som ansvarlighed i humanitær bistand – ikke mindst over for modtagere af nødhjælp, børns deltagelse og nødhjælpsarbejderes rolle i den enkelte katastrofe og i samfundet.

Internationalt samarbejde

Kristine Mærkedahl Jensen er repræsentant i Save the Childrens globale styregruppe for humanitær bistand og leder den globale styregruppes samarbejde mellem de forskellige Red Barnet-landeprogrammer og lokale partnere i humanitære indsatser. Endelig står hun for Red Barnets samarbejde med donorer og underviser på relevante uddannelsesinstitutioner.

Baggrund

Kristine Mærkedahl Jensen har 12 års erfaring fra arbejdet med humanitær bistand for adskillige globale international hjælpeorganisationer. Hun har været udsendt til humanitære katastrofer i blandt andet Haiti og Pakistan og i forbindelse med Syrien-krisen og har haft det regionale, humanitære ansvar for Syd-Central Asien, Balkan, det sydlige Kaukasus og Mellemøsten. I Red Barnet har Kristine Mærkedahl Jensen som seniorrådgiver været ansvarlig for Red Barnets indsatser i komplekse katastrofer. Hun har været ansat i Red Barnet siden 2014.

Læs mere om Red Barnets arbejde med katastrofer, nødhjælp og genopbygning.