Karin Hindkjær,
chef for engagement
i Red Barnet

Karin Hindkjær er chef for vores kommunikationsindsats, kommercielle partnerskaber og CSR. Hun udtaler sig i pressen om strategisk kommunikation og vores samarbejde med virksomheder.

Som chef for engagement i Red Barnet er Karin Hindkjær ansvarlig for den røde tråd i Red Barnets dialog og kommunikation med omverden. Red Barnet når ud til et meget bredt udsnit af befolkningen gennem vores kommunikation: Vi er eksempelvis i dialog med den danske befolkning, når vores frivillige hvert år banker på dørene i de danske hjem under Red Barnets landsindsamling. Vi er vagthunde for de dårligst stillede børn og forsvarer deres rettigheder i den offentlige debat. Vi udvikler undervisningsmaterialer og aktiviteter til elever, lærere og andre fagpersoner i grundskolen. Vi samarbejder med en lang række virksomheder, der ønsker at gøre en forskel for udsatte børn og dermed leve op til virksomheders sociale ansvar.  

Ansvarsområder

Karin Hindkjær udtaler sig i den offentlige debat om Red Barnets strategiske kommunikation og brand, vores partnerskaber med virksomheder og generelt om virksomheders sociale ansvar. Det er også hendes opgave at sikre, at vi giver en god tilbagemelding om resultaterne af vores arbejde til private bidragsydere, frivillige og virksomheder.

Baggrund

Karin Hindkjær er uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet samt i Business Administration fra AVT Business School, København. Hun har besiddet en lang række ledende poster i dansk erhvervsliv: Kommunikationsdirektør i Coop med ansvar for brand og kommunikation; Senior Vicepræsident for HR og kommunikation i KMD; direktør for HR og kommunikation i Telenor.

Karin Hindkjær har været ansat i Red Barnet siden august 2016.

Læs mere 

Om Red Barnet 
Om Red Barnets samarbejde med virksomheder