Gitte Jakobsen,
socialrådgiver hos
Red Barnet 

Gitte Jakobsen er ekspert i vold og overgreb mod børn. Hun udtaler sig i pressen om fysisk og psykisk vold samt om seksuelle overgreb – både online og offline.

Gitte Jakobsen oplyser og rådgiver om, hvordan man forhindrer og opdager vold og seksuelle overgreb mod børn. I Red Barnet arbejder hun og hendes team på at bryde tabuet om vold og seksuelle overgreb gennem massiv oplysning. Og de råber politikerne op, hvis tilbuddene til ofrene er utilstrækkelige.

Indsatser mod krænkelser af børn

Gitte Jakobsen rådgiver om mange forskellige aspekter vedrørende vold og overgreb. Hun har blandt andet undervist medarbejderne i alle børnehusene om it-relaterede seksuelle overgreb. Gitte Jakobsen holder ofte oplæg for fagpersoner om børn og unges online-liv. Hun er desuden med til at skrive Red Barnets høringssvar i forbindelse med forslag om ændringer i lovgivningen.

Udtaler sig bredt om vold og overgreb

Gitte Jakobsen har specialviden om følgende temaer: fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb, børn og unges online-liv, børnepornografi, håndtering af anmeldelser af billeder af seksuelle overgreb mod børn, nationalt og internationalt samarbejde med politi og hotlines om bekæmpelse af børnepornografi. Samt om andre socialfaglige temaer som for eksempel anbragte børn, samvær og lovgivning på børn- og ungeområdet.

Netværk i Danmark og internationalt

Gitte Jakobsen deltager også i forskellige udvalg, faglige netværk og følgegrupper i Danmark, eksempelvis Statsforvaltnings interessentforum og Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn. Internationalt deltager Gitte Jakobsen i INHOPE, det verdensomspændende netværk af hotlines mod ulovlige billeder af børn på nettet.

Udgivelser

I 2014 var Gitte Jakobsen med til at udvikle undervisningsmaterialerne ’Sig det som det er’ om alkoholmisbrug, psykisk sygdom og vold i familien. Sammen med kollegaen Kuno Sørensen besøgte hun flere end 160 danske skoler, hvor de gik i dialog med 22.500 elever om disse tabubelagte emner. 

Gitte Jakobsen har bidraget til 'Billeder i gråzonen' - om kommerciel seksuel udnyttelse af børn og unge på nettet, 'Hvor slemt ka’ det være?'  - en antologi om it-relaterede seksuelle overgreb på børn og unge. Hun har også skrevet artiklen 'Digital trivsel og forældresamarbejde' antologien Digital trivsel.

Baggrund

Gitte Jakobsen er uddannet socialrådgiver og har tidligere arbejdet med sociale indsatser til familier i Fredericia Kommune, været konsulent i KABU - kvalitet i anbringelsesarbejdet med børn og unge og i SISO - videnscenter til bekæmpelse af vold og seksuelle overgreb mod børn samt socialfaglig konsulent i Region Syddanmark. Hun har været lærer på socialformidleruddannelsen i Danmark og socialrådgiveruddannelsen i Grønland. Gitte Jakobsen har været ansat i Red Barnet siden 2012.

Læs mere om Red Barnets indsats mod vold og seksuelle overgreb mod børn 

Følg Gitte Jakobsen på Twitter: @GJakobsen_dk