Alice Moltke Ladekarl,
nødhjælpschef hos
Red Barnet

Alice Moltke Ladekarl leder Red Barnets nødhjælpsarbejde. Hun udtaler sig i pressen om Red Barnets akutte nødhjælpsindsatser i hele verden.

Alice Moltke Ladekarl er nødhjælpschef og ansvarlig for Red Barnets humanitære arbejde, når vi rykker ud med nødhjælp i både akutte og langstrakte katastrofer. Hun leder Red Barnets danske og udenlandske nødhjælpsarbejdere, der er sendt ud til vores internationale nødhjælpsoperationer.

Hurtige indsatser når katastrofen rammer

Alice Moltke Ladekarl har mange års erfaring med, hvordan Red Barnet og andre organisationer arbejder under humanitære kriser, naturkatastrofer og krige. Når en katastrofe er sket, er det helt afgørende, at nødhjælpen kommer hurtigt frem for at redde flest mulige menneskeliv.

Inden for 24 timer begynder Red Barnet at uddele medicin, mad, rent vand, hygiejne-kits og telte. Vi kan hurtigt rykke ud, fordi vi allerede har medarbejdere, kontorer og beredskabsplaner på plads i 120 lande verden over.

Alice Moltke Ladekarl har de seneste år rejst ud til nødhjælpsindsatser i blandt andet Tyrkiet, Jordan, Somaliland, Serbien og Grækenland.

Udtaler sig bredt om nødhjælp

Alice Moltke Ladekarl har specialviden om mange forskellige temaer, som for eksempel børnebeskyttelse, psykosocialt arbejde, uddannelse, børns rettigheder, katastrofeforebyggelse, genopbygning, fødevaresikkerhed, sundhed og ernæring i forbindelse med katastrofesituationer. Derudover er hun også ekspert på international humanitær koordination – herunder Red Barnets engagement i at tilbyde uddannelse til børn i katastrofer sammen med UNICEF.

Inden for Alice Moltke Ladekarls kompetencer ligger også emner som ansvarlighed i humanitær bistand - ikke mindst over for modtagere af nødhjælp, børns deltagelse samt nødhjælpsarbejderes rolle i den enkelte katastrofe og i samfundet.

Internationalt samarbejde

Alice Moltke Ladekarl er repræsentant i Save the Childrens globale styregruppe for humanitær bistand og den globale styregruppe for teknisk og fagligt samarbejde mellem de forskellige landes Red Barnet-organisationer. Endelig står hun også for Red Barnets samarbejde med donorer og relevante uddannelsesinstitutioner.

Baggrund

Alice Moltke Ladekarl har 20 års erfaring fra arbejdet med humanitær bistand. Tidligere var hun ansat i Røde Kors, blandt andet som udsendt nødhjælpsarbejder, som programkoordinator for Balkan og som regionalrepræsentant i Mellemøsten.

I Red Barnet var Alice Moltke Ladekarl først ansvarlig for indsatser i Mellemøsten og senere arbejdede hun som nødhjælpskoordinator. I 2012 var hun med til at etablere sektionen for Red Barnets humanitære arbejde. Alice Moltke Ladekarl har været ansat i Red Barnet siden 2005.

Læs mere om Red Barnets arbejde med katastrofer, nødhjælp og genopbygning.

Føl Alice Moltke Ladekarl på Twitter: @AmlAlice