Red Barnets hovedbestyrelse og daglige ledelse

Red Barnet er en demokratisk organisation med mere end 60 lokalforeninger i hele landet.

Repræsentanter fra foreningerne mødes årligt til Red Barnets Repræsentantskabsmøde for blandt andet at drøfte det kommende års aktiviteter og vælge medlemmer til Red Barnets bestyrelse.

 

Red Barnets hovedbestyrelse

Lars Svenning Andersen, Formand, lars@redbarnet.dk 
Michala Tarbo Andersson, Næstformand, Hørsholm Lokalforening
Martin Primdahl, København City Lokalforening
Linda Sommer, Maribo Lokalforening
Sonja Karaoglan, Allerød lokalforening
Charlotte W. Lund, Esbjerg Lokalforening
Signe Bohnfeldt Brandt, København City Lokalforening
Elsebeth Krogh, privat medlem
Bent Dalager, privat medlem
Gudrun Gjesing, Haderslev Lokalforening (suppleant)
Susanne Kirk Christensen, Medarbejderrepræsentant fra Red Barnet
Cecilie Hansen, Formand for Red Barnet Ungdom

Red Barnets daglige ledelse

Jonas Keiding Lindholm, Generalsekretær, JKL@redbarnet.dk
Klaus Løkkegaard, International chef
Kirsten Lund Larsen, National chef
Mette Bjarløv, Økonomichef 
Karin Hindkjær, Chef for engagement

Sektionsledere

Birgitte Munck Eriksen, HR
Helle Kjærsgaard, Kommunikation 
Merete Gotsæd Falkenstrøm, Fundraisingchef
Camilla Erika Lerberg, Kommercielle Partnerskaber og CSR
Carsten Strandlod, Donorrelationer & Programstyring
Alice Moltke Ladekarl, Humanitær Bistand
Lisa Cassina, Børns Beskyttelse
Maruska la Cour Mosegaard, Børns Deltagelse
Lene Krunderup Jakobsen, Budget & Kontrol
Birgitte H. Jensen, Regnskab
Mads Gaub, Administration