Strategi,

vedtægter

og politik

Child Safeguarding - den børnesikre organisation

Se Red Barnets politikker og retningslinjer, som medarbejdere, frivillige og andre, der er i kontakt med Red Barnet, skal følge. Desuden procedurer for rapportering og håndtering af eventuelle bekymringer og/eller brud på Red Barnets politikker og retningslinjer. Red Barnets Strategi 2019 - 2021

 

Red Barnets adfærdskodeks (november 2019)

Adfærdskodeks for alle ansatte i Red Barnet, bestyrelsesmedlemmer, praktikanter, konsulenter, samarbejdspartnere og andre, der repræsenterer organisationen.

Download Red Barnets etiske regelsæt (Code of Conduct)
Download Save The Children Denmark - Code of Conduct

 

Red Barnet Accountability Report

Hvert år udgiver Red Barnet en samlet rapport over alle vores medlemskontorers aktiviteter verden over. 

Download Save The Children Global Accountability Report 2016/2017


Red Barnets Børnebeskyttelsespolitik 2019

Den børnesikre organisation

 

Red Barnets Strategi 2016 - 2018

Red Barnets Strategi 2016-2018. Strategy for Save the Children Denmark 2016-2018.

 

Vedtægter for Red Barnets lokalforeninger

Reviderede vedtægter for lokalforeninger vedtaget oktober 2019.

 

Red Barnets vedtægter

Vedtægter for Red Barnet (Save the Children Denmark). Stiftet 14. marts 1945.

 

FN's Konvention om Barnets Rettigheder

FN's Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) er Red Barnets mandat og arbejdsgrundlag. Børnekonventionen er verdenshistoriens første bindende folkeretslige dokument om barnets rettigheder.

 

FN's Børnekonvention

Lille, læslet folder med artiklerne i FNs Konvention om Barnets Rettigheder. 

 

Policy on Gender Equality (Politik om ligestilling)

Save the Childrens politik om ligestilling mellem kønnene.