Strategi,

vedtægter

og politik

Child Safeguarding - den børnesikre organisation

Se Red Barnets politikker og retningslinjer, som medarbejdere, frivillige og andre, der er i kontakt med Red Barnet, skal følge. Desuden procedurer for rapportering og håndtering af eventuelle bekymringer og/eller brud på Red Barnets politikker og retningslinjer. Red Barnets Strategi 2022-2024

 

Red Barnets arbejde

Red Barnets etiske regelsæt (Code of Conduct)

Adfærdskodeks for alle ansatte i Red Barnet, bestyrelsesmedlemmer, praktikanter, konsulenter, samarbejdspartnere og andre, der repræsenterer organisationen.

 

Red Barnets Børnebeskyttelsespolitik 

Den børnesikre organisation - se politiker og retningslinjer

 

Vedtægter for Red Barnets lokalforeninger

Reviderede vedtægter for lokalforeninger vedtaget oktober 2022.

 

Red Barnets vedtægter

Vedtægter for Red Barnet (Save the Children Denmark). Stiftet 14. marts 1945.

FN's Konvention om Barnets Rettigheder

FN's Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) er Red Barnets mandat og arbejdsgrundlag. Børnekonventionen er verdenshistoriens første bindende folkeretslige dokument om barnets rettigheder.

 

FN's Børnekonvention

Lille, læslet folder med artiklerne i FNs Konvention om Barnets Rettigheder. 

 

Policy on Gender Equality (Politik om ligestilling)

Save the Childrens politik om ligestilling mellem kønnene.