Strategi, vedtægter og politik

Red Barnets adfærdskodeks (februar 2018)

Adfærdskodeks for alle ansatte i Red Barnet, bestyrelsesmedlemmer, praktikanter, konsulenter, samarbejdspartnere og andre, der repræsenterer organisationen.

Download Red Barnets Adfærdskodeks (Code of Conduct)

D
ownload Save The Children Denmark - Code of Conduct

 

Red Barnets Børnebeskyttelsespolitik 2017

Den børnesikre organisation

 

Red Barnets Strategi 2016 - 2018

Red Barnets Strategi 2016-2018. Strategy for Save the Children Denmark 2016-2018.

 

Vedtægter for Red Barnets lokalforeninger

Nye vedtægter for lokalforeninger vedtaget oktober 2016.

 

Red Barnets vedtægter

Vedtægter for Red Barnet (Save the Children Denmark). Stiftet 14. marts 1945.

 

FN's Konvention om Barnets Rettigheder

FN's Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) er Red Barnets mandat og arbejdsgrundlag. Børnekonventionen er verdenshistoriens første bindende folkeretslige dokument om barnets rettigheder.

 

FN's Børnekonvention

Lille, læslet folder med artiklerne i FNs Konvention om Barnets Rettigheder. 

 

Policy on Gender Equality (Politik om ligestilling)

Save the Childrens politik om ligestilling mellem kønnene.