Indsamlingsnævnets kritik af Red Barnet

Indsamlingsnævnet har på baggrund af afgørelse af 21. februar 2020 pålagt Red Barnet at offentliggøre følgende:

Indsamlingsnævnet finder Red Barnets ulovlige gadeindsamling overordentligt kritisabelt Indsamlingsnævnet finder det overordentligt kritisabelt, at Red Barnet foretog ulovlig gadeindsamling ved at opfordre en privat borger til at yde bidrag ved personlig henvendelse den 3. januar 2019 uden at have tilladelse hertil.

Indsamlingsnævnet finder det endvidere kritisabelt, at Red Barnet i forbindelse med opfordringen til borgeren ikke bar synlig logo og legitimation, at Red Barnet udsatte borgeren for pression, at Red Barnet hindrede den frie passage samt, at borgeren ikke modtog korrekt og fuldkommen oplysning om aftalen, blandt andet vedrørende betalingsforhold og fortrydelsesret.

Det er en indsamlers ansvar, at frivillige indsamlere nøje følger de indsamlingsetiske retningslinjer, når de repræsenterer en indsamler. Nævnet finder, at Red Barnets måde, hvorpå de henvendte sig til borgeren med opfordring om bidrag har været i strid med punkt 4,6,10 og 28 i Retningslinjerne for god indsamlingsskik.