Budget,

årsregnskaber og

indsamlinger

Budget for Red Barnet 

I 2021 havde Red Barnet indtægter for 549 millioner kr. (2020: 493 millioner kr.)
 
Medarbejdere ved starten af 2021: 269 inklusive praktikanter, studentermedhjælpere og phonere/facere.
 
Gennemsnitsløn for en afdelingschef/vicegeneralsekretær per 1. januar 2021: 61.300 kroner om måneden. Hertil kommer et pensionstillæg på 17,1%.
 
Gennemsnitsløn for generalsekretæren per 1. januar 2021: 84.547 kroner om måneden (+ 17,1 % i pension).
 
Hovedbestyrelsen og dennes formand arbejder ulønnet.
 
Vi bliver ofte spurgt om, hvorfor der er forskel på cheflønninger i de forskellige danske organisationer. Lønnen afhænger blandt andet af kompetencer og erfaring, samt hvor stort et ansvar ledelsen har – for eksempel størrelsen af budgettet og medarbejderstaben.
 
I vores regnskaber herunder kan du se i detaljer, hvordan vi har brugt pengene de seneste år.

 

Indsamlingsmåder og indsamlingstilladelse 

Red Barnets indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV. Endvidere via gironumre, samarbejdsaftaler med virksomheder, fx via salg samt lokalforeningers samarbejder fx med virksomheder eller institutioner i nærområdet.
 
Indsamlingstilladelse er indhentet hos Indsamlingsnævnet.
Indsamlingstilladelse 2023 - 2025
• Generel indsamlingstilladelse 2020-2022 med henvisning til journalnummer 20-72-000432
• Generel indsamlingstilladelse 2015-2019 med henvisning til journalnummer 18-72-00037
 
Red Barnet afholder årligt landsindsamling den første søndag i september og har i den forbindelse indhentet tilladelse til hus- og gadeindsamling.
• Tilladelse til landsdækkende husindsamling 2021-2023

Regnskaber 2022
•  Regnskab for Red Barnets landsindsamling 2022

Regnskaber 2021
•  Årsregnskab 2021
•  Regnskab for Red Barnets landsindsamling 2021
 

Regnskaber 2020
•  Årsregnskab 2020
•  Regnskab skrabelotteri 2020
•  Revisorerklæring - lotteriregnskab
•  Regnskab for Red Barnets landsindsamling 2020


Regnskaber 2019
•  Årsregnskab 2019
•  Regnskab for Red Barnets landsindsamling 2019