Budget,

årsregnskaber og

indsamlinger

Budget for Red Barnet 

I 2020 omsatte Red Barnet for 493 millioner kr.
 
Medarbejdere ved starten af 2021: 249 inklusive praktikanter, studentermedhjælpere og phonere/facere.
 
Gennemsnitsløn for en afdelingschef/vicegeneralsekretær per 1. januar 2020: 65.600 kroner om måneden. Hertil kommer et pensionstillæg på 17,1%.
 
Løn for generalsekretæren per 1. januar 2021: 83.985 kr. (+ 17,1 % i pension).
 
Hovedbestyrelsen og dennes formand arbejder ulønnet.
 
Vi bliver ofte spurgt om, hvorfor der er forskel på cheflønninger i de forskellige danske organisationer. Lønnen afhænger bl.a. af kompetencer og erfaring, samt hvor stort et ansvar ledelsen har – for eksempel størrelsen af budgettet og medarbejderstaben.
 
I vores regnskaber herunder kan du se i detaljer, hvordan vi har brugt pengene de seneste år.

 

Indsamlingsmåder og indsamlingstilladelse 

Red Barnets indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV. Endvidere via gironumre, samarbejdsaftaler med virksomheder, fx via salg samt lokalforeningers samarbejder fx med virksomheder eller institutioner i nærområdet.
 
Indsamlingstilladelse er indhentet hos Indsamlingsnævnet.
• Generel indsamlingstilladelse 2020-2022 med henvisning til journalnummer 20-72-000432
• Generel indsamlingstilladelse 2015-2019 med henvisning til journalnummer 18-72-00037
 
Red Barnet afholder årligt landsindsamling den første søndag i september og har i den forbindelse indhentet tilladelse til hus- og gadeindsamling.
• Tilladelse til landsdækkende husindsamling 2021-2023

Regnskaber 2021
•  Regnskab for Red Barnets landsindsamling 2021

Regnskaber 2020
•  Årsregnskab 2020
•  Regnskab skrabelotteri 2020
•  Revisorerklæring - lotteriregnskab
•  Regnskab for Red Barnets landsindsamling 2020


Regnskaber 2019
•  Årsregnskab 2019
•  Regnskab for Red Barnets landsindsamling 2019


Regnskaber 2018

•  Årsregnskab 2018
•  Regnskab for Red Barnets landsindsamling 2018
 

Regnskaber 2017

 Årsregnskab 2017  

Regnskaber 2016

Årsregnskab 2016
• Regnskab for Jysk Lotteriet 2016


Regnskaber 2015

Årsregnskab 2015

Årsberetning og regnskaber 2014

Årsregnskab 2014
Årsberetning 2014
Indsamlingsregnskaber 2014
Indsamling ved Europaparlamentsvalget 2014


Årsberetning og regnskaber 2013

Red Barnets generelle indsamling 2013
Årsregnskab 2013
Årsberetning 2013


Årsberetning og regnskaber 2012

Årsregnskab 2012
Årsberetning 2012


Årsberetning og regnskaber 2011

Årsregnskab 2011
Årsberetning 2011


Årsberetning og regnskaber 2010

Årsberetning 2010
Årsregnskab 2010


Årsberetning og regnskaber 2009

Årsberetning 2009
Årsregnskab 2009