Red Barnet

tolererer aldrig korruption

Korruption

Korruption er misbrug af betroet magt for egen vindings skyld. Det kan for eksempel være, at man uden at følge de gældende regler og procedurer ansætter familiemedlemmer eller på sin organisations vegne køber varer af nære venner. Det kan også være bedrageri og underslæb, hvor man misbruger de penge, man er betroet til at holde styr på, lyver om, hvad pengene er brugt til eller bruger penge til noget andet, end det, de er tiltænkt. Korruption kan også komme til udtryk i bestikkelse eller afpresning.

Red Barnet tolererer aldrig korruption, og vi gør alt, hvad vi kan, for at forhindre, at det forekommer i vores og vores samarbejdspartneres arbejde både herhjemme og ude i verden. Se mere om, hvordan vi forebygger korruption hos de organisationer og virksomheder vi samarbejder med.

Regler for ansættelse

For at sikre, at alle ansættelser sker ud fra en nøje afvejning af behovet for en medarbejder, og det er ansøgernes kompetencer, der afgør, om vedkommende får jobbet, følger Red Barnet Save the Childrens Code of Conduct og vores egen rekrutteringspolitik, når vi ansætter folk både herhjemme og ude i verden.

Regler for indkøb

Red Barnet har detaljerede regler for indkøb af varer og tjenesteydelser. Reglerne skal både sikre, at der vælges den leverandør, der giver bedst mulig kvalitet til prisen, og at medarbejdere ikke vælger leverandører ud fra personlige hensyn – for eksempel familiemedlemmer, venner eller virksomheder, som den ansatte har økonomiske interesser i. Ved større indkøb skal flere leverandører spørges – og alle skal som minimum kunne levere til satser, der matcher Statens og Kommunernes Indkøbsaftale, SKI.

Skrappe revisionskrav

Red Barnet modtager tilskud fra offentlige instanser til vores arbejde, både herhjemme og ude i verden – fra blandt andre Danida, Socialministeriet og EU, og de stiller særligt store krav til revisionen og kigger derfor ikke kun på, om pengene rent faktisk er brugt til det, de var tiltænkt, men også på, om Red Barnet arbejder så effektivt som muligt, at vi er sparsommelige med vores midler, og om vores systemer og arbejdsgange er med til at sikre mest optimal brug af vores penge. Se vores reviderede regnskaber her.

Når korruption alligevel foregår

Selv om vi gør alt, hvad vi kan for at forhindre korruption, så sker det alligevel ind imellem, at Red Barnet oplever en korruptionssag. Vi arbejder i lande, hvor det er anderledes svært at arbejde end i Danmark, og her kan fattigdom, skrøbelige stater og et dårligt fungerende retssystem gøre det svært helt at undgå korruption.

Hvis vi får henvendelser om mistanke om korruption, eller hvis vores revisorer opdager uregelmæssigheder i regnskaber, undersøger vi straks forholdene til bunds. Vi indkalder ekstra, ekstern revision og involverer politiet, hvis det er nødvendigt. I særligt grelle tilfælde, hvor der er tale om meget store beløb eller alvorlige mistanker om overtrædelse af børnebeskyttelsespolitikken, kan vi lukke projekter ned omgående.

Kontrol med samarbejdspartnere

Vi arbejder ikke alene. Når Red Barnet hjælper børn og familier ude i verden, er det sjældent, at vi arbejder helt alene. Stort set alle de steder, vi arbejder, allierer vi os nemlig med lokale organisationer. Dels fordi det er et uhyre vigtigt led i vores bestræbelser på at gøre befolkningen i de lande, vi arbejder i, i stand til at klare sig uden hjælp udefra – og dels fordi vi har rigtig stor gavn af de lokale organisationers ekspertise og viden om de områder, vi arbejder i.

I 2012 samarbejdede Red Barnet i udviklingsprojekter med 60 lokale organisationer i både Afrika og Asien. Save the Children havde flere end 1250 lokale samarbejdspartnere.

Derudover arbejder Red Barnet også sammen med en lang række private virksomheder, som vi undersøger, inden vi indgår partnerskaber.

Forebyggelse af korruption

Det er i verdens skrøbeligste stater, at behovet for hjælp til børn er størst, og det er også i disse lande, vi arbejder. Fattigdom er hverdag, og derfor er det vigtigt, at vi tager særlige forholdsregler for at forhindre korruption.

Langt de fleste samarbejdspartnere er selvfølgelig ærlige og velmenende mennesker, som sikrer, at støtten går til de rigtige. Men fattigdom kan friste eller tvinge mennesker ud i at svindle med penge, og vi sørger for, at organisationer og medarbejdere ikke får ansvar for større beløb end de kan håndtere.

Inden vi begynder et samarbejde med en partner, indgår vi en tæt dialog med dem om, hvordan vi og de arbejder. På den måde sikrer vi os, at organisationen kender vores regler og retningslinjer i forhold til korruption og børnebeskyttelse – og at de kan leve op til dem.

Derudover underskriver organisationen særlige erklæringer om at forhindre og bekæmpe korruption og sikre, at ingen børn kommer til skade eller bliver udsat for overgreb i vores arbejde.

Kontrol og revision

En del af de partnere, der arbejder sammen med Red Barnet, modtager penge til arbejdet med børn – og med disse penge følger et krav om, at internationalt anerkendte revisorer skal revidere udgifterne for at sikre, pengene bliver brugt til det, de er givet til.
Derudover er alle medarbejdere hos vores partnere forpligtet til at indberette enhver mistanke om korruption eller overtrædelse af børnebeskyttelsesreglerne.

Samarbejde med virksomheder

Når Red Barnet står over for et potentielt partnerskab med en virksomhed, begynder en proces, hvor virksomhedens ansvarlighed bliver undersøgt.

Red Barnet bruger firmaet GES Investment Services til at undersøge potentielle virksomhedspartnere. GES Investment Services har stor kompetence i de såkaldte screeningsprocesser, og brugen af et eksternt screeningsbureau sikrer troværdigheden i undersøgelsen af virksomhederne.

En virksomhed skal til fulde leve op til sit sociale ansvar, førend Red Barnet vil indlede et partnerskab. Derfor skal en screeningsproces klarlægge, om potentielle virksomhedspartnere på nogle måder kan sættes i forbindelse med:

 • Krænkelse af børns rettigheder
 • Slavelignende arbejdsforhold
 • Underbetalte ansatte
 • Korruption

Forurening

Efter endt undersøgelse af en virksomhed vil den i en rapport fra GES Investment Services blive placeret i én af tre såkaldte risikokategorier: Lav, middel eller høj.

De tre risikokategorier indebærer følgende:

 • Lav: Virksomheden har ingen og ikke haft nogen problemer med de ovenstående punkter. Der er al mulig grund til at indlede et partnerskab med virksomheden.
 • Middel: Virksomheden har haft sager, hvor et eller flere af de ovenstående punkter har været aktuelle, men virksomheden har rådet bod på problemerne og/eller vist sig villige til at løse eventuelle tilbageværende problemer. Samtidig er virksomheden interesseret i at gå i dialog med Red Barnet for at gøre brug af vores ekspertise på børnerettighedsområdet. I de fleste tilfælde indleder Red Barnet et partnerskab med virksomheden.
 • Høj: Virksomheden har et meget negativt brand og har været involveret i alvorlige sager, hvor et eller flere af de ovenstående punkter har været aktuelle. Virksomheden kan samtidig producere og arbejde under ukontrollable forhold, hvor man kun meget vanskeligt kan overvåge produktionen og sikre, at ingen af de ovenstående punkter bliver aktuelle. Red Barnet indleder kun yderst sjældent et partnerskab med en virksomhed i denne kategori, og kun hvis virksomheden har bevist og garanteret, at man fremover vil gøre brug af Red Barnets viden, retningslinjer og principper.

For Red Barnet er det vigtigt at være åben for dialog med en virksomhed, selvom denne har kontroversielle sager bag sig. Red Barnet har nemlig en konkret ekspertise i, hvordan man overholder børns rettigheder og lever op til sit sociale ansvar. På den måde kan Red Barnet hjælpe en virksomhed og vigtigst af alt børnene.

Den eksterne undersøgelse af en virksomhed er bygget op om Red Barnets, UNICEF’s og FN’s officielle principper for, hvordan virksomheder skal tage ansvar for at beskytte børnearbejderes rettigheder i hele verden.

Korruptionssager

2012: Tyveri af værktøj i Somaliland
Sagen kort:
Som en del af et projekt, der giver unge i Somaliland faglig uddannelse og hjælp til at komme i arbejde, skulle der indkøbes værktøj til blikkenslagerarbejder og køleskabsreparation til en teknisk skole i Galkayo. En lokal Red Barnet-medarbejder blev sendt til Galkayo for at aflevere værktøjet, som var betalt (i alt $ 8.731,80). Kort efter ringede lederen fra den tekniske skole for at sige, at han stadig ikke havde modtaget værktøjet.

Det gjorde vi:
Red Barnets kontor i Nairobi satte straks en undersøgelse i gang af, om der var tale om tyveri eller om en administrativ fejl. Red Barnets sikkerhedschef i Somalia og Somaliland besøgte Galkayo og bekræftede, at der meget sandsynligt var foregået tyveri i perioden mellem den 1. og den 21. november 2012. Efterfølgende gennemførte Red Barnet en grundig undersøgelse, og rapporten herfra konkluderer, at beviser peger på, at to lokale Red Barnet-medarbejdere i samarbejde med nogle folk udenfor Red Barnet har været involveret i svigagtig og uærlige aktiviteter. Som følge blev de to medarbejdere afskediget, og deres lønninger for december 2012 blev inddraget for at dække det stjålne.

2012: Tyveri og svindel med midler i Somaliland
Sagen kort:
Red Barnets områderepræsentant for Somaliland opdagede, at et forskud på $ 3,680 til en ikke-godkendt aktivitet var blevet udbetalt til lederen for børnebeskyttelsesaktiviteter i Somaliland. Lederen havde overbevist den fungerende områderepræsentant om rigtigheden heraf, og da der ikke var fortilfælde af snyd eller korruption fra den pågældende leders side, blev anmodningen underskrevet og pengene udbetalt. Udbetalingen fandt sted den 16. august 2012 med henblik på regnskabsaflæggelse herfor den 29. august. Dette er imidlertid ikke sket, og aktiviteten, som udlægget blev givet til, har ikke fundet sted.

Det gjorde vi:
Pengene er blevet fratrukket lederens løn i oktober 2012, hvorfor der ikke er noget tab for Red Barnet eller andre i sagen. Save the Children i Somaliland kører nu en personalesag mod lederen.

2010: Svindel i Sierra Leone
Sagen kort:
I Sierra Leone arbejder Red Barnet sammen med den lokale organisation ’Centre for the Coordination of Women and Children’s Activities’ (CCWCA) om at udbrede kendskabet til børns rettigheder. Et led i samarbejdet gik ud på, at CCWCA lavede workshops om børns rettigheder for voksne og børn i lokalsamfundene. Efter workshops’ene fandt det lokale Red Barnet-kontor ud af, at der var flere uoverensstemmelser i afregninger fra workshops’ene:

 • Der var betalt for catering af mad, som aldrig var blevet leveret
 • Der var betalt for lokaler, som aldrig var blevet brugt
 • Nogle børn havde ikke fået den transportgodgørelse, de havde ret til
 • Cirka 40 procent af underskrifterne fra folk, der havde modtaget transportgodtgørelse, stemte ikke overens med deltagerlisterne
 • Transportgodtgørelser stemte ikke overens med de udgifter deltagerne rent faktisk havde haft – der var i nogle tilfælde udbetalt 10 gange mere, end de faktiske udgifter

Det gjorde vi:
Red Barnet gennemførte en grundig undersøgelse, der inkluderede interviews med deltagere i workshoppen, leverandører og personale samt en grundig revision af alle udgifter i forbindelse med workshops’ene. Undersøgelsen konkluderede, at der var blevet svindlet, og CCWCA påtog sig ansvaret for svindlen. Samarbejdet med CCWCA ophørte kort efter, og den ellers planlagte forlængelse af kontrakten med organisationen blev suspenderet. CCWCA gennemførte efterfølgende en intern undersøgelse af, hvem der var involveret i svindlen samt hvordan den specifikt foregik, men har ikke kunnet finde håndfaste beviser for det. Red Barnet vurderede derfor, at der ikke var grundlag for at bringe sagen videre til Politiet. Derudover vurderede Red Barnet, at CCWCA ikke ville være i stand til at tilbagebetale de penge, der var svindlet for, da organisationen er en lille lokal organisation, der alene var støttet af Save the Children.