Om Red Barnet

Verdens førende uafhængige organisation for børn

Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. Vi redder børns liv. Vi beskytter og styrker dem. Vi kæmper for deres rettigheder. Vi er Save the Children – verdens førende uafhængige organisation for børn.

Save the Children blev grundlagt i 1919 af Eglantyne Jebb, og i 1945 blev Red Barnet oprettet i Danmark. Vores generalsekretær hedder Johanne Schmidt-Nielsen, og i Danmark har vi omkring 18.000 medlemmer, bidragsydere og faddere, som alle er med til at gøre en forskel for børn ud fra de principper, der er fastlagt i FN’s børnekonvention.

Red Barnet yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning. Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft. Vi arbejder politisk for de dårligst stillede børn og skaber debat om børns livsvilkår.

Red Barnet arbejder i lande, hvor katastrofer, krige og sult truer børns liv. Vi underviser børn i, hvordan de kan forebygge og mindske en katastrofes omfang. Vi rykker ud med mad, vand og medicin, når en katastrofe eller konflikt rammer. Vi opretter sundhedsklinikker og børnevenlige områder og sikrer, at børn kommer hurtigt i skole igen.

I Danmark forebygger og bekæmper vi mobning i danske skoler, institutioner, sportsklubber og på nettet. Vi arbejder for at stoppe alle former for vold og seksuelle overgreb mod børn. Vi hjælper børn, der lever i fattigdom og arrangerer ferielejre og oplevelser for de dårligst stillede børn.

Red Barnet har mere end 2.000 frivillige, der er organiseret godt 60 lokalforeninger i hele landet. Vores frivillige giver oplevelser til børn på ferielejre, i naturen og i lokale fællesskaber. De driver også genbrugsbutikker og spiller en vigtig rolle ved Red Barnets årlige landsindsamling, hvor der typisk er omkring 10.000 tilmeldte indsamlere.

 

Red Barnet Ungdom 

Red Barnet og Red Barnet Ungdom er to forskellige organisationer. Red Barnet Ungdom blev stiftet i 2003, og i organisationens første år ydede Red Barnet økonomisk støtte til Red Barnet Ungdom.  

Red Barnet og Red Barnet Ungdom deler navn, men der er juridisk og økonomisk tale om to uafhængige organisationer – med egne vedtægter, egne bestyrelser, egne sekretariater, selvstændige budgetter og regnskaber, egne lokalforeninger, egne frivillige samt egne finansierede indsatser og aktiviteter.   

Red Barnet og Red Barnet Ungdom har et samarbejde og koordinerer organisationernes arbejde - både på politisk og organisatorisk plan. Red Barnet Ungdom deler adresse med Red Barnet og har en enkelt repræsentant i Red Barnets hovedbestyrelse. 

Vil du gøre en forskel som frivillig i Red Barnet?

Vi har løbende brug for frivillige i vores lokalforeninger rundt om i Danmark. Opgaverne og rollerne er forskellige, og vi leder derfor efter frivillige med forskellige kompetencer.

Støt fast og gør en verden til forskel

Støt fast

Vi hjælper børn i Danmark og resten af verden

Vi redder liv, yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning. Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft. Kun 7% går til administration - herunder lønninger.