19-11-2021
NYHED

Skoler i hele Danmark fejrer i dag FN’s Børnekonvention. Klimakrisen udgør en stor trussel mod børns rettigheder, og derfor er klimaet blandt de helt store temaer på årets udgave af Børnerettighedsdagen. Sammen med Red Barnet markerer skolerne dagen – blandt andet på Kirstinedalsskolen i Køge, hvor DR-børneværten Hr. Skæg dukker op.

Red Barnet fejrer i dag Børnerettighedsdagen, som markerer vedtagelsen af FN’s Børnekonvention i 1989. Det sker rundt om i hele landet, hvor skoler markerer dagen med workshops og arrangementer, der sætter fokus på børns rettigheder.

Skoler fra hele landet har tilmeldt sig og vil i dag undervise eleverne i børnerettigheder, og hvor vigtigt det er, at de bruger dem. For der er desværre god grund til at blive mindet om dem.

På Kirstinedalsskolen i Køge kommer den kendte børnevært fra DR Ramasjang og Red Barnet-ambassadør Hr. Skæg forbi. Her undervises de mindste i det undervisningsmateriale, som Red Barnet har lavet til dagen. De ældste elever kommer igennem en række workshops tilrettelagt af læringsorganisationen True North, der skal gøre dem i stand til at handle på deres rettigheder i hverdagen.

Red Barnets stedfortrædende generalsekretær, Janne Tynell, ser også frem til at deltage på Kirstinedalsskolen, som er en af Red Barnets 51 ambassadørskoler, til årets Børnerettighedsdag.

– Skolerne har igennem mange år sammen med Red Barnet sat fokus på børns rettigheder – særligt når vi fejrer Børnerettighedsdagen. Vi er rigtig glade for, at så mange skoler er med igen i år. For der er desværre stadig alt for mange børn, som ikke kender deres rettigheder godt nok, og så er det jo svært at handle på dem. Derfor er Børnerettighedsdagen stadig enorm vigtig herhjemme i Danmark, siger Janne Tynell.

En undersøgelse fra UNICEF og Institut for Menneskerettigheder viser, at kun under halvdelen (45 pct.) af de danske børn synes, at de kender deres rettigheder godt.

Klimakrisen er også en børnerettighedskrise
Red Barnet har lavet et omfattende undervisningsmateriale til alle alderstrin i grundskolen, som skolerne frit har kunnet bruge. Også i år er fokus på nogle af de helt store begivenheder, som præger os herhjemme i Danmark og verden omkring os.
Blandt andet klimakrisen, som også er en børnerettighedskrise. Red Barnet har for nylig udgivet en stor rapport, som viser, hvordan børn verden over kommer til at opleve en markant forandret verden på grund af klimaforandringerne.

Et barn født i 2020 er i langt større risiko for at blive ramt af klimakatastrofer eller ekstremt vejr, end deres bedsteforældre var det. Blandt andet vil et nyfødt barn i gennemsnit opleve 2,8 gange så mange oversvømmelser der, hvor det bor, og hele 6,8 gange så mange hedebølger som deres bedsteforældre.

– Det er børnene i verdens fattigste lande, der vil blive hårdest ramt af klimakrisen, men alle børn vil mærke de ødelæggende virkninger af klimaforandringerne. Det gør klimakrisen til en børnekrise, fordi klimaforandringerne er en af de største trusler mod børns fundamentale rettigheder som retten til et sikkert hjem og en tryg opvækst. Det er vi forpligtet til at tage meget alvorligt, siger Janne Tynell.

Dagen på Kirstinedalsskolen begynder kl. 8.30 med taler og underholdning fra Hr. Skæg, stedfortrædende generalsekretær for Red Barnet, Janne Tynell, og senere workshops fra True North, som slutter kl. 11.30.

Om Børnerettighedsdagen
• Red Barnet fejrer Børnerettighedsdagen hvert år, og det sker blandt andet sammen med organisationens 51 ambassadørskoler.
• Børnerettighedsdagen markerer årsdagen for vedtagelsen af FN’s børnekonvention 20. november 1989.
• FN’s børnekonvention er underskrevet af næsten alle verdens lande, og den sikrer børns grundlæggende rettigheder samt børns ret til udvikling, beskyttelse og medbestemmelse.
• Læs mere om Red Barnets gratis undervisningsmateriale ’Retten til et sundt og godt liv’ til Børnerettighedsdagen her.