Sådan taler du med dit barn om sagen om den 13-årige pige fra Sydvestsjælland

17-04-2023
NYHED

Både børn og voksne kan være berørte af sagen om den 13-årige pige fra Sydvestsjælland, og det er helt naturligt, at der opstår utryghed og bekymring, og at der rejser sig en masse spørgsmål hos børn og unge. Derfor er det vigtigt, at voksne får talt med deres børn om sagen på en måde, der tager højde for deres alder og modenhed.

Red Barnets erfarne psykolog Pernille Spitz har udarbejdet fem gode råd til, hvordan du – på den bedst mulige måde – taler med dit barn om den 13-årige piges forsvinden og sigtelserne om overgreb mod hende.

  1. LYT GRUNDIGT

– Vi kan have lyst til at skærme vores børn mod ”det onde i verden”, men når det dukker op lige for næsen af os alle sammen, er det en god ide at tale med dem om det i børnehøjde og hjælpe børnene med at få styr på deres tanker og følelser, siger Pernille Spitz, psykolog i Red Barnet, og tilføjer:  

– Start med at finde ud af, hvad barnet ved og tænker. Det er meget forskelligt, hvordan børn reagerer, og hvilke spørgsmål de har – alt afhængig af deres alder og modenhed. Det er vigtigt, at man som voksen tager sig god tid og prøver at svare på alle børnenes spørgsmål på en udramatisk måde. På den måde kan man skabe øget tryghed og undgå unødvendig frygt hos børnene.

  1. VÆR ÅBEN OG ANERKEND

– Begynd med at stille åbne spørgsmål, så du kan få indblik og forstå barnets virkelighed. Det er et godt grundlag for at kunne berolige og hjælpe børn. Her er det vigtigt at forstå, hvad det enkelte barn tænker. Det kan man for eksempel gøre ved at spørge til, hvad barnet tror, klassekammeraterne eller andre tænker. Det kan af og til være nemmere at sætte ord på, når det kommer lidt på afstand. I det hele taget er det vigtigt at anerkende barnets tanker og følelser, siger Pernille Spitz.

  1. TAL OM BARNETS OPLEVELSER ONLINE

– Det her er kommet massivt ud på sociale medier, tv og aviser, og dit barn kan have set det uden at ville det og uden din viden. Mange børn er alene i mødet med det indhold, og det kan være skræmmende. Tal med børnene om, hvad de har set. Hvis dit barn har set noget ubehageligt på nettet, kan I kontakte SletDet Rådgivningen, siger Pernille Spitz og tilføjer:

– Det er en god idé at tale med sine børn om de mange rygter og historier, der florerer online – og at man skal forholde sig kritisk til dem. Forsøg at hjælpe dem med at forstå fakta og ikke gætte på, hvad der er sket.

  1. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DIT BARNS BEHOV

– I dialogen med barnet er det vigtigt at tage udgangspunkt i barnets alder, modenhed, psyke osv. Børn i skolealderen hører måske noget om det i skolegården. Vær også opmærksom på, om dit barn er meget ængstelig eller tænksom, og dosér efter det. Børn reagerer forskelligt, og nogle kan være bange for at færdes alene eller bekymret for at skulle ud med aviser næste gang. Tal det igennem med barnet, og hjælp det med at overkomme den frygt, hvis der er brugt for det, siger Pernille Spitz og tilføjer:

– Nogle børn kan stille det helt oplagte spørgsmål: Kan det sker for mig? Der er det en god ide at svare, at sådan noget her sker meget, meget sjældent, og at Danmark i det hele taget er et meget sikkert land for børn og unge at færdes i. Børn kan godt føle, at det er lidt ekstra utrygt i et stykke tid, når sådan noget er sket, og de kan i en periode have et behov for at følges med andre og ikke at færdes alene. Det er en god ide at hjælpe dem her, men ikke lade frygten styre.

– Det kan også være en god ide at tale med vores børn om, at der findes mennesker med dårlige intentioner, som kan være ude på at lokke og snyde børn. Husk at sige, at det sker yderst sjældent, men hvis der er en voksen, som henvender sig, hvor man ikke synes, det er rart, så skal man vide som barn, at man har ret til at sige nej og til at råbe, skrige og løbe væk. Det er ikke sikkert, at den 13-årige pige havde den mulighed i den konkrete situation, men det er godt at understrege over for børn, at man skal sige fra og fjerne sig fra en ubehagelig situation, hvis man kan, siger Pernille Spitz.

  1. GIV HÅB OG SKAB TRYGHED

– Vi skal huske, at der også er noget positivt, som vi kan udlede af sagen og formidle videre, og som kan være betryggende for børn i forhold ttil den her konkrete sag, hvor det jo heldigvis endte med, at den 13- årige pige fra Sydvestsjælland kom hjem. Blandt andet hvor hurtige og dygtige politiet var, og hvor meget befolkningen hjalp i forhold til efterforskningen. Man kan også fortælle, at den 13-årige pige og hendes familie selvfølgelig vil få tilbudt hjælp og støtte i den kommende tid, slutter Pernille Spitz.

For yderligere kommentarer kontakt pressechef Laurids Bæk Simonsen på 2283 3692 eller labs@redbarnet.dk.