Red Barnet: Støtten til de fattigste børnefamilier løser ikke problemerne med børnefattigdom

24-02-2023
NYHED

Ifølge Red Barnet er det godt, at der er landet en ny aftale med en økonomisk håndsrækning til de fattigste børnefamilier i Danmark. Men støtten kommer for sent, og der mangler en permanent løsning for de fattigste børnefamilier. Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen, udtaler:

– Det er godt, at der nu er landet en aftale om midlertidig støtte til de fattigste børnefamilier i Danmark. De familier har ventet i uvished alt for længe.

– Men det er vigtigt at huske, at de 300 mio. kr., man nu deler ud til inflationshjælp, er taget fra det midlertidige børnetilskud, som regeringen har afskaffet. Nu deler man hjælpen ud til en større gruppe af familier, og det må betyde, at der vil være nogle af de fattigste familier, der vil få færre penge end tidligere.

– Samtidig må vi sige, at støtten kommer for sent. Familier, der i forvejen levede i fattigdom, er ekstremt hårdt pressede af inflationen, og de familier, som er omfattet af det midlertidige børnetilskud, mister tilskuddet her 1. marts.

– Når jeg i disse måneder taler med frivillige i Red Barnet, der møder Danmarks fattigste familier, fortæller de om forældre, der undlader at give medicin til deres børn for at få råd til mad. Børn, der bliver afleveret tidligt i institution, for så er der gratis morgenmad. Og forældre, der ikke ved, hvad de skal svare, når børnene spørger, hvorfor de voksne springer aftensmaden over.

– Det er klart, at den her håndsrækning på ingen måde løser fattigdomsproblemet. Det kræver en permanent løsning – det har de her familier så hårdt brug for. Derfor er det helt afgørende, at der så hurtigt som overhovedet muligt lander en kontanthjælpsaftale, der kan give sårbare familier en sikkerhed omkring deres økonomi.

– Der er tale om familier, der i forvejen er ekstremt pressede. Tilbage i 2021 undersøgte VIVE vilkårene for modtagerne af det midlertidige børnetilskud. Undersøgelsen viste, at tilskuddet var en hjælp, men at selv med tilskuddet led børnene alvorlige afsavn. Ti procent af de adspurgte havde undladt at give deres børn nødvendige måltider og syv procent havde undladt at give børnene nødvendig lægeordineret medicin. Omkring halvdelen havde undladt faste fritidsaktiviteter til børnene. Siden har inflationen kun gjort det endnu sværere at få hverdagen til at hænge sammen for disse familier.