Red Barnet klar med håndsrækning til kommuner og fagfolk

21-03-2022
NYHED

Der er hjælp på vej til de kommuner, som lige nu modtager mange børn på flugt fra Ukraine. Red Barnet stiller viden, vejledninger, materialer og kurser til rådighed for fagfolk og frivillige, der skal arbejde med modtagelsen af børn på flugt i Danmark, på det helt nye site taggodtimod.dk. En god modtagelse af børn på flugt er helt afgørende for børnenes trivsel og videre udvikling, lyder det fra børnerettighedsorganisationen, der samtidig peger på, at skoler, dag- og fritidsinstitutioner skal sikres de rette økonomiske ressourcer til den vigtige opgave, de skal løfte.

Lærere, pædagoger, frivillige, børn og forældre spiller en afgørende rolle i modtagelsen af børn, der er flygtet fra bomber og kaos og nu skal finde sig til rette i skoler, daginstitutioner og fritidsliv rundtomkring i Danmark.

taggodtimod.dk, som Red Barnet lancerer i dag, kan fagprofessionelle, frivillige voksne og børn nu hente viden, materialer, vejledninger og inspiration til den vigtige opgave, de står overfor i deres kommune.

– I Red Barnet arbejder vi med modtagelsen af børn på flugt over hele verden. Vi har udviklet en række konkrete redskaber, vejledninger, materialer og kurser, som kan bidrage til at klæde fagfolk og frivillige i Danmark på til modtagelsen af de mange børn og familier, som lige nu ankommer til kommuner rundtomkring i landet, siger Ane Lemche, psykolog i Red Barnet.

– Vi ved, at en god modtagelse af børn på flugt, uanset hvorfra i verden de kommer, er helt afgørende for børnenes trivsel og deres mulighed for at udvikle sunde og trygge børneliv. Derfor er det så vigtigt, at vi som civilsamfundsorganisationer, professionelle og frivillige arbejder sammen om at tage godt mod børn og familier, siger hun.

Skoler og daginstitutioner skal have de rette ressourcer til at løfte opgaven
Nøgleordene i en god modtagelse af børn på flugt er ro, stabilitet, adgang til positive fællesskaber og støtte – både psykosocial støtte og sprogstøtte. Ifølge Red Barnet er det en stor og vigtig opgave, skoler og daginstitutioner skal løfte.

– Baseret på vores mangeårige arbejde med psykosocial støtte til børn i krisesituationer i Danmark og internationalt ved vi, at det er afgørende for børns mentale sundhed og udvikling, at vi målrettet arbejder med at skabe de rette trygge rammer og fællesskaber i både daginstitutioner, skole og fritidsliv. Børn på flugt har brug for ro, stabilitet, adgang til positive fællesskaber og støtte for at kunne bekæmpe de negative følgevirkninger af oplevelserne, de har haft med fra krig og flugt, og det vil gerne bidrage til at give dem, siger psykolog Ane Lemche.

– Samtidig er det afgørende, at der er økonomi til, at skoler og kommuner f.eks. kan oprette eller støtte modtageklasser, give den rette sprogstøtte, sikre samarbejdet med PPR og løfte de opgaver, der i øvrigt følger med, når man skal tage godt imod børn og forældre på flugt, siger Ane Lemche.

Red Barnet bakker således op om Danmarks Lærerforening, Skolelederne og Skole og Forældre, der i en fælles udmelding lørdag appellerede til, at kommuner skal have hurtig vished for, at der er økonomi til at løfte den omfattende opgave, de står med.

Fakta: Taggodtimod.dk
På taggodtimod.dk er der råd, vejledning, materialer, kurser og inspiration til både fagprofessionelle, frivillige, forældre, børn og værter til den gode modtagelse af børn og familier på flugt.

Red Barnet har prioriteret viden og vejledning til børn på sitet, fordi børn kan spille en stor rolle i den gode modtagelse af andre børn på flugt. Det er naturligvis altid de voksne, der har det overordnede ansvar, men børn kan bidrage mere, end de måske tror, og det kan også være med til at styrke deres eget selvværd og fornemmelse af handlekraft – samtidig med, at de gør noget godt for andre.

Sitet bliver løbende opdateret med mere materiale og information i forhold til de behov, der opstår i kommunerne, i tæt dialog med kommuner mv.