Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet om "Alle For en"-kampagnen

19-10-2021
NYHED

Fælles statement fra Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet:

I den seneste debat om mobning i kølvandet på Jeanette Ottesens bog, er det flere gange blevet nævnt, at Jeanette Ottesen er ambassadør for Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet.

Jeanette Ottesen var i 2016 såkaldt ’Alle For en’- ambassadør i forbindelse med en kampagne, som Undervisningsministeriet stod bag. Kampagnen blev udarbejdet som led i ministeriets nationale aktionsplan mod mobning, som skulle samle den nyeste viden, erfaringer og anbefalinger til at forebygge og bekæmpe mobning.

Red Barnet, Børns Vilkår, Børnerådet mfl. var inviteret med i samarbejdet som faglige eksperter i udarbejdelsen af selve aktionsplanen. Aktionsplanen indeholder anbefalinger til både forældre, fagfolk, børn og unge om, hvordan der skabes god trivsel uden mobning.

Jeanette Ottesen er således ikke ambassadør for hverken Red Barnet, Børns Vilkår eller Børnerådet. Undervisningsministeriet oplyser, at kampagnen er afsluttet.
 

Red Barnet om at undskylde for mobning:

I Red Barnet mener vi helt generelt, at det er godt at sige undskyld, hvis man har udsat andre for mobning. Undskyldningen bør altid gives ansigt til ansigt. Det er på ingen måde hensigtsmæssigt, at man i en undskyldning gentager de forklaringer, man selv kan have haft, for at man mobbede. For det rammer den, man siger undskyld til igen. Og det kan ramme rigtig hårdt.

Der findes ikke belæg for at sige, at nogen er ’et klassisk mobbeoffer’. Mobning er aldrig ens egen skyld! Mobning sker, når et fællesskab er utrygt, eller hvis børnene mangler noget positivt at være sammen om. Det kan f.eks. gøre et fællesskab utrygt, hvis der er nogle uskrevne regler om, hvordan man skal være og se ud, som ikke alle kan leve op til.

Læs mere om hvad Red Barnet mener om mobning og hvordan vi bekæmper det her:

https://redbarnet.dk/vores-arbejde/mobning/